دختران چادری

@comnt عضو رسانه شد. 17 روز و 18 ساعت و 5 دقيقه قبل

اهنگ جدید مجید خراطها رو شنیدید؟؟؟؟؟

اسم اهنگش: راهو برگرد

گوش بدید [لینک]

با حجاب بودن زنی
به اين معنا نيست که او
پوشیدنِ لباس جذاب
و آرايش کردن
را بلد نيست ...

بلکه او مى داند :
چه بپوشد
کجا بپوشد
و براى چه کسی بپوشد ..

متن تصویر حتما حتما بخونین خیلی جالبه

...... ســیـــگـــار ...... بـــاربـــی ......

نــــقـــاشــــی نـــــــــــــــــــه خـــــط خــــطــــی

افکار مهم تر از قیافه هستش

ســــــلاحم چـــــــــادرم

برای پیوستن به رسانه ، باید عضو شوید
مشخصات رسانه
گفتیـم در دنیایی کـه از هر طـرف بــه ارزشهـایــمـان میتـازنـد شـاید بتـوانیم قـطـره ای بـاران باشیم در این شوره زار مردمان آخرآلزمان و مــا هــم مــدل زنــدگـیـمـان، روش بودنمـان و زیبـایـی آرمـانهـا