سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

سلام کاربر

@mohieli
سلام دوست خوبم مسعود ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

@z-h
سلام دوست خوبم zahra ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

@hana123
سلام دوست خوبم هانا ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

@hadi222
سلام دوست خوبم هادی222 ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

@Emrak
سلام دوست خوبم امراک ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

@kamyab
سلام دوست خوبم علی ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

@zhho37
سلام دوست خوبم علی ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

@borgan
سلام دوست خوبم محمد ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

@akhter
سلام دوست خوبم اختر ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

@setare20
سلام دوست خوبم setare ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

برای پیوستن به رسانه ، باید عضو شوید
مشخصات رسانه
این گروه فقط برای خوش آمد گویی و سلام و خداحافظی ایجاد شده است .
مطالب غیر مرتبط ممنوع.