حرف که نمیزنید ، لااقل بیاید و موضوع سکوتتونو عوض کنید :(
برو پایینِ صفحه
Untitled-3.jpg · 1500x1500px, 751KB

این هم سمیراع هسدش که روی بوم کشیده شده