حرف که نمیزنید ، لااقل بیاید و موضوع سکوتتونو عوض کنید :(
برو پایینِ صفحه
photo.jpg · 399x399px, 35KB

...اشهد ان لا اله... تو با چشمهای سرمه ای...ان لا اله ...مست دل می بری که...حی علی ...های های های هر جا که هست پرتو روی حبيب هست آن شب کبو .. (کبو).. کبوتری از بامتان پريد نم نم نما (نما) نماز تو در بغض من شکست سبحان من يميت و يحيـــــــــــــی و لا اله الا هو الـــــــــــــذی اخذ العهــــد فی الست سبحان رب هر چه دلم را ز من بريد سبحان رب هر چه دلم را ز من گســــست سبحان ربی الــ... من و شقایق.. بحمده سبحان ربی الــ ... من و شقایق دلش شکست زخمم دوباره وا شد و اياک نستعين تا اهدنا الـصـ ... سرای تو راهی نمانده است مغضوب اين جماعت پر های و هو شدم افتادم از بهشــــــــــــت بر اين ارتفاع پست يک پرده باز بين من و او کشيده اند (عطرم گمانم آن طرف پرده مانده است)