برای حمایت از سایت ، روی تبلیغات کلیک کنید
برو پایینِ صفحه
‌ی-خوبی‌هاست...!
به اندازه اي که تو را روي نوشته هايم بيابم
و ببينم آنها با حضور در صفحات دفترم