هر جا واسه فراموش کردن یه رابطه ی تموم شده یه رابطه ی جدید رو بغل گرفتی بدون باختی، بد هم باختی.

🚬🚶🏻‍♀

@dark_mind_me