کاربرای عزیز ، کلیک روی تبلیغات فراموش نشه - کلیک کنید
برو پایینِ صفحه

احمق انواع مختلفی دارد! یک نوع احمق داریم که دائما در گذشته اش زندگی میکند! یک نوع هم هست، که احمقیتشان به حدیست که با وجود ضربه خوردن دوباره اعتماد میکنند و از یک سوراخ چندین بار گزیده میشوند و درس عبرت هم نمیگیرند! یک نوع هم داریم که هر چقدر هم بدی ببینند نمیتوانن دوست نداشته باشند! به آنها میگویند مهربان! گاهی اوقات مهربان مترادف احمق هست! حالا با خودت تصور کن احمق نوع چهار که خصوصیات احمق های دیگر را یکجا باهم دارد چقدر باعث عذاب خودش میشود! میدانی... آدما میفهمند که احمقند! میفهمن که دارن حماقت میکنند اما زور قلبشان از منطق و عقلشان خیلی بیشتر است..!