کاربرای عزیز ، کلیک روی تبلیغات فراموش نشه - کلیک کنید
برو پایینِ صفحه

اینکه من لحظه ای تو را فراموش کنم مثل این می ماند که تو ثانیه ای به فکر من باشی