برو پایینِ صفحه

یه مدل "دوست دارم" هست
که گفته نمیشه!
فقط فهمیده میشه
بهش میگن:
دوست دارم واقعی