سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)
برو پایینِ صفحه

یه مدل "دوست دارم" هست
که گفته نمیشه!
فقط فهمیده میشه
بهش میگن:
دوست دارم واقعی