سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)
برو پایینِ صفحه
236x236_1515766517401447.jpg · 236x236px, 17KB

گــلــ رز*_* هــفــت رنــگـ