حرف که نمیزنید ، لااقل بیاید و موضوع سکوتتونو عوض کنید :(
برو پایینِ صفحه

به از 0 تا 100 چند میدین؟

به ‌اش چند میدین؟