برو پایینِ صفحه

واقعن نمیفهمم یه پی ام دادن چی رو ازتون میگیره
اینقد غرور دارین؟!
ریدم تو این غرور چیزیتون