سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)
برو پایینِ صفحه

واقعن نمیفهمم یه پی ام دادن چی رو ازتون میگیره
اینقد غرور دارین؟!
ریدم تو این غرور چیزیتون