سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

testi

@Zhraam عضو رسانه شد. 6 ماه و 12 روز و 7 ساعت و 17 دقيقه قبل
برای پیوستن به رسانه ، باید عضو شوید
مشخصات رسانه
testiiii