سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

آموزش کامپیوتر

اکسس پوینت:

@mihammad عضو رسانه شد. 6 ماه و 14 روز و 7 ساعت و 9 دقيقه قبل
برای پیوستن به رسانه ، باید عضو شوید
مشخصات رسانه
آموزش نرم افزارهای کامپیوتر