حرف که نمیزنید ، لااقل بیاید و موضوع سکوتتونو عوض کنید :(
قوانین را خواندم و به آنها پایبند خواهم بود