سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)
مشخصات من رو یادت نگهدار. فراموشیِ رمز برای عضو شدن کلیک کن