کاربرای عزیز ، کلیک روی تبلیغات فراموش نشه - کلیک کنید

یافتن پست: #baharekhakestari

حالا فهمیدم منظور روحانی از کلید چی بود
حالا هممون بالای گوشیمون کلید داریم 😐@dark_mind_me

مشکل دنیا صرفه جویی است ،
هرکسی کاری را انجام می دهد ،
که برایش صرف می کند...!@dark_mind_me

کسی که همش منم منم میکنه
و از خودش میگه رو
زیاد جدی نگیرین,
تاکسی خالی بوق زیاد میزنه😁🙃


@dark_mind_me