یافتن پست: #کاربر

@fatemeh_nozari77
سلام دوست خوبم fatemeh nozari ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

@ihan
سلام دوست خوبم ihan ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

@moslemb
سلام دوست خوبم moslemb ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

فرزند خواندگی زوج نابارور

در مواردی که زوج ناباروری تقاضای سرپرستی کودکی را نماید، چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی، امکان بچه‌دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست‌کنندگان از شرطِ گذشت مدت پنج سال از تاریخ ازدواج، معاف هستند.

قانون و بیمه بیکاری

واحدهای کار و امور اجتماعی مکلف هستند، ظرف 30 روز از تاریخ اخذ مدارک بیمه‌شده، جهت دریافت مستمری ایام بیکاری، نسبت به غیر ارادی بودن بیکار‌شدن، اظهار نظر کنند و در صورت تایید، وی را کتبا به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند.واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی مکلفند ظرف ده روز از ثبت معرفی نامه بیکار، نسبت به احراز حداقل شش ماه کارکردن او قبل از بیکاری اقدام و برای او مستمری بیکاری برقرار نمایند.

تخلیه پیش از موعد ملک

هر یک از موجر یا مستاجر بخواهند قبل از اتمام موعد اجاره اقدام به تخلیه مورد اجاره نمایند؛ ملزم به پرداخت یک ماه اجاره بها به طرف مقابل و نیز اطلاع به وی از طریق اظهارنامه با مهلت یک ماه
هستند.

ابلاغ الکترونیکی چیست؟

به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، قوه قضاییه موظف است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید. مراجعان به قوه‌قضاییه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه‌ای که به این منظور ایجاد گردیده مراجعه کنند. براساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد. سامانه ثنا برای این منظور قابل استفاده است.

@sorosh
سلام دوست خوبم benam ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

@benam000
سلام دوست خوبم benam ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

@bnm0
سلام دوست خوبم bnm ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

@karimimajid
سلام دوست خوبم majid ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

@saeidnazanino
سلام دوست خوبم سعید و عشقم ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

@Siavash
سلام دوست خوبم Siavash ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس