سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

یافتن پست: #پيراهن-غصه-هايم-را-از--تن-مي..