یافتن پست: #وصل

یه پیرزنه همسایمون بود همیشه تلفنشون قطع بود میومد خونه ما زنگ میزد، تلفن خودش هم میاورد وصل میکرد به خط ما میگفت نمیخوام برای شما پول تلفن بیاد(((: خدابیامرز دل شادی داشت!!

جدیدا نه تنها حوصله عکس گرفتن ندارم
بلکه وقتی عه جلو اینه رد میشم صورتمو میچرخونم چش تو چش نشم-_-

باز امشب غزلی كنج دلم زندانی است

آسمان شب بی حوصله ام طوفانی است

هيچ كسی تلخی لبخند مرا درک نكرد

های های دل ديوانه ی من پنهانی است

عاشقی یعنی بعد از دو ساعت اس ام اس بازی با عشقت . . .
شب که دلتنگش میشی دوباره میشینی همون اس ام اسای تکراری رو میخونی !

@Hejab1999
کوجاییی پس

از یک جایی به بعد ، انگار دل آدم فقط و فقط آرامش میخواهد، دیگر از آن خواسته ها و رویاهای آنچنانی ،چندان خبری نیست ، الویت تمام تصمیم ها و کارها و انتخاب ها ، آرامش بیشتر و تنش و دردسر کمتر میشود ...
شاید آنقدر سختی کشیده ایم و خسته ایم و آنقدر زندگی ِپر دغدغه ای داریم که هرچیزی که بوی تقلای زیاد و ریسک بدهد از چشم آدم میفتد.. یا هرکسی که بودنش یا رفتارهایش ، زحمت و رنج یا اعصاب خردی همراه بیاورد تحملش را نداریم و جز اولین کسانی ست که حذفش میکنیم
از یک جایی به بعد آدم دیگه نه حوصله ی سروکله زدن و بحث های هزارباره ی تکراری را دارد، نه انتخاب هایی که باری به دوشش اضافه میکنند ... نه آشنایی هایی که آدمها برای سرگرم شدن شروع میکنند نه رابطه هایی که وقت گیرند و موقت ...
آدم از یک جایی حتی حوصله ی زحمت های خودشم راهم ندارد برای همین حتی خودش هم آرام تر میشود ..
اگه دیدین بعضی از آدمها هم آرام تر شده اند هم تنهاتر و ساکت تر، شاید به این نقطه رسیده اند.. جایی که فقط و فقط دلشان آرامش و یک معجزه میخواهد ...

آن‌چه تنهائی را این‌چنین ناپُرشدنی می‌کند حجم‌ ِ تنهائی نیست ، هندسه‌ی تنهائی است .
آدم‌ها بیشتر از آن‌که مغلوب ِ حجم ِ نبودن ِ کسی باشند مغلوب ِ هندسه‌ی نبودن ِ
کسی هستند . حجمی که ممکن است کسی در آن جا شود امّا آن را پُر نکند . پر شدنی
که متاثر از هندسه‌ی تنهائی است . انحنای مهربانی، گوشه‌‌‌ی امنیت، خط ِ مستقیم وصل .
همین است که تنهائی به حضور آدم‌ها ربط ندارد . به شکل ِ حضور آدم‌ها ربط دارد .
که انحنای‌ لبخندشان، که گوشه‌‌‌ی آغوش‌شان، که خط ِ مستقیم نگاه‌شان قواره‌ی بی‌کم
و کاست قالب ِ کالبدی تنها می‌شود . بی هیچ خالی‌ای . حالی‌ که کسی ، به انعطاف ِ
عشق ، نه فقط این حجم ِ تهی را ، که این هندسه‌ی تهی را پر می‌کند ...
❤❤❤❤❤❤

@my5817932
اهای اقا مرتضاااااااااااااااااااا

من میرم وختی همه رفتن درو میبندی....افتااااااااااااااااااااد/؟؟؟؟؟؟؟؟

اگه نیوفتاده تا بندازمش

بعضی ها خیال می کنند

دوست داشتن

ساده است

خیال می کنند

باید همه چیز خوب باشد

تا بتوانند کسی را عاشقانه دوست داشته باشند

اما…

من می گویم

دوست داشتن درست از زمانی شروع می شود

که بی حوصله می شود

که بهانه می گیرد

که یادش می رود بگوید

دلتنگ است

یادش می رود

با شیطنت بگوید

دوستت دارم

دوست داشتن از زمانی شروع می شود

که خنده هایتان بغض شود

بغض هایتان آغوش بخواهد

و ببینید آغوشش کمرنگ است

اگر در روزهای ابری و طوفانی

دوستش داشتی

شــــــــــاهکار کرده ای

...