سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

یافتن پست: #مهدیه_صدر

❄️
میشه بَخشید..
به نظرم وقتی می‌بخشی،
خیلی چیزا بی‌اهمیّت میشن ..
دیگه اونقَدری که قبلاً حسّاس بودی ،
حسّاس نیستی ..
دیگه مُهم نیست چه عَکسی رفته رو پُروفایلش ..
پُستی که به اینستاگرمش اضافه شده ،
چیه و کیا واسَش کامِنت دَرج کردن ..
یه جُمله یا یه اصطلاح رو بیو صَفحه‌ش،
نمی‌تونه ناراحتِت کنه ..
گُذشته دیگه ‌..
گُذشتی دیگه ..
اهمیّتش میرسه به نَزدیکای قَعرِ جدول ..
دلتنگ میشیا ولی دیگه دلتنگیه اذیّتت نمیکنه ..
بیشتر قَشنگه تا آزاردَهنده ..
این مَرحله از عرفانو هنوز کسی روش اسمی نذاشته ..
ولی من بهش میگم :
"پَسا عاشِقیسم " ..
می‌خندی و می‌گذری و فراموش می‌کنی
❄️@dark_mind_me