سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

یافتن پست: #لبخند

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست

مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند

حتی این روزها گاهی پرواز میکنم

من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

اگر ڪسے را یافتی ڪه در
لبخندت
غمت را دید
در سڪوتت حرفهایت را شنید
و در خشمت محبت را فهمید
بدان او بهترین دارایے زندگے توستجايي درون من زندگي ميكني كه هيچ كس نمي تواند ..

آرزوهای‌قشنگ
بر روی‌لب ها
لبخند می‌نشانند
لبخندهای‌پرانرژی،
دلها راگرم می‌کنند
و دلهای‌گرم،
دنیا رامی‌سازند

دنیایی‌قشنگ‌بسازیم
بالبخند و مهربانی

مهدی اخوان ثالث


باغ بی برگیآسمانش را گرفته تنگ در آغوش

ابر؛ با آن پوستین سردِ نمناکش


باغ بی برگی،

روز و شب تنهاست،

با سکوت پاکِ غمناکش


سازِ او باران، سرودش باد

جامه اش شولای عریانی‌ست


ورجز،اینش جامه ای باید

بافته بس شعله زرتار پودش باد


گو بروید، هرچه در هر جا که خواهد، یا نمی‌خواهد

باغبان و رهگذران نیست


باغ نومیدان

چشم در راه بهاری نیست


گر ز چشمش پرتو گرمی نمی‌تابد،

ور برویش برگ لبخندی نمی‌روید؛

باغ بی برگی که می‌گوید که زیبا نیست؟


داستان از میوه‌های سربه گردونسای اینک خفته در تابوت پست خاک می‌گوید

باغ بی برگی

خنده اش خونیست اشک آمیز


جاودان بر اسب یال افشان زردش می‌چمد در آن

پادشاه فصل‌ها، پاییز

اگر کسی را یافتی
که در
لبخندت
غمت را دید
در سکوتت حرفهایت را شنید
و در خشمت محبتت را فهمید
بدان او بهترین دارایی زندگی توست

هرچه آیینه به توصیف تو جان کند نشد
آه، تصویر تو هرگز به تو مانند نشد

گفتم از قصه عشقت گرهى باز کنم
به پریشانى گیسوى تو سوگند، نشد

خاطرات تو و دنیای مرا سوزاندند
تا فراموش شود یاد تو، هرچند نشد

من دهان باز نکردم که نرنجی از من
مثل زخمى که لبش باز به لبخند، نشد

دوستان عاقبت از چاه نجاتم دادند
بلکه چون برده مرا هم بفروشند، نشد

فاضل نظری

روزتون مباااااااااااااارک دخیای به کلاب