یافتن پست: #فکر

سلام ب همه.
خوبین؟
بچه ها کسی از مکس خبر نداره؟!

خخ

کودک که بودم؛ گمان میکردم سردتر از بستنی چیزی وجود ندارد..
حال که فکر میکنم میبینم سرد تر از بستنی، قلب آدمهاییست که
تا میفهمند دوستشان داریم مارا ترک میکنند..!

یه پیرزنه همسایمون بود همیشه تلفنشون قطع بود میومد خونه ما زنگ میزد، تلفن خودش هم میاورد وصل میکرد به خط ما میگفت نمیخوام برای شما پول تلفن بیاد(((: خدابیامرز دل شادی داشت!!

کاشکی میشد یه فکری کرد. داغش میکردیم.

خبر سلامت
فوايد پوشيدن جوراب در رختخواب

منبع: lifeadvancer.com

داشتن خواب خوب در شب براي شروع يک روز کاري موفق ضروري است. کارهاي زيادي مي توانيد براي داشتن خواب راحت انجام دهيد، اما شايد به يکي از اين کارها تا به حال اصلا فکر نکرده باشيد؛ رفتن به رختخواب با يک جفت جوراب تميز.
تحقيقات در زمينه خواب نشان مي دهد بين سرعت به خواب رفتن و اتساع عروق خوني در دست ها و پاها ارتباط وجود دارد. پوشيدن جوراب اين کار را براي پاهاي شما انجام مي دهد و باعث مي شود بسرعت به خواب برويد. خوابيدن مستلزم افت دماي داخلي بدن (CBT) و در عين حال گرم ماندن پوست است. پوشيدن جوراب و استفاده از پتو باعث گرم شدن پوست، اتساع رگ ها و تسهيل تبادل دمايي و کاهش CBT مي شود. اين شرايط به مغز پيغام مي دهد که زمان به خواب ر فتن است.
پوشيدن جوراب هنگام خواب مي تواند فوايد ديگري نيز براي سلامت داشته باشد:
جلوگيري از نشانگان رينود
ممکن است نام بيماري رينود را نشنيده باشيد. اين بيماري بسيار نادر است و با تاثيرگذاري بر سلول هاي خوني باعث ايجاد واکنش بيش از حد به سرما مي شود. اين شرايط ايجاد زخم ها يا مرگ بافت ها را به دنبال دارد. با پوشيدن جوراب در رختخواب، بدن قادر به تنظيم دماي خود و جلوگيري از بروز اين بيماري خواهد بود.

جلوگيري از سرفه
در بسياري از فرهنگ ها اين باور قديمي وجود دارد که پوشيدن جوراب و ريختن مقداري پودر خردل در داخل آن از سرفه هاي شبانه جلوگيري مي کند، اما واقعيت اين است که پوشيدن جوراب شب ها در رختخواب به خودي خود مي تواند از سرفه جلوگيري کند.

مقابله با خشکي پوست
پوشيدن جوراب هنگام خواب از بروز خشکي و ترک خوردگي در پاشنه پا مشکلي که اغلب در ماه هاي سرد سال اتفاق مي افتد، جلوگيري مي کند. اگر هم اکنون از ترک خوردگي پاشته پا رنج مي بريد مي توانيد قبل از پوشيدن جوراب از مرطوب کننده روي پاشنه پا استفاده کنيد. هنگامي که بيدار مي شويد، پوست پاشنه نرم تري خواهيد داشت.

جلوگيري از تعريق شبانه و گرگرفتگي
جوراب بدن را قادر مي سازد دماي خود را تنظيم کند و از ثابت شدن دماي بدن به دليل تعريق شبانه و بروز گرگرفتگي که باعث بيداري افراد در نيمه هاي شب مي شود، جلوگيري مي کند.

گرم شدن پاها
اگر از سردي پاها رنج مي بريد با پوشيدن جوراب هنگا

یه فکری بحال اینجا کنید. خیلی بی روح شده. به کلوبو میگم.

فکر کنم که مرده ام من

موهایم دیگر بلند نمی شود

پلکهایم نمی پرد

قلبم تیر نمی کشد

دلم شور نمی زند

@Hejab1999
عزییزم
هانیی
اینا بیشعورن
تو بگو
ده روز دیگه تولد فابمه
چی بخرم براش

♦♦—————♦♦

ایستگاه آخر: همه میرویم… دیر یا زود

ایستگاه آخر همه باید پیاده شویم
ایستگاهی که باورش داریم اما فراموشش می کنیم
آنقدر گرم زندگی شده ایم که
از یادمان رفته است که از کجا آمده ایم

اما چیزی که حتمی است
“این است که روزی میرویم”

♦♦—————♦♦