یافتن پست: #فريدون

دردبي درمان شنيدي؟
حال من يعنی همين,
بی تو بودن,درد دارد
می زند من را زمين ……!

مشيری

جمعيت تمام چهارپايان قابل شکاربراساس آخرين سرشماري ها، جمعيت تمام چهارپايان قابل شکار مثل آهو، گوزن، جبير، شوکا، قوچ، ميش و کل و بز ( غير از گراز) فراتر از110 هزار راس نيست. سال ها پيش وقتي به جنگل هاي شمال مي رفتم اين مناطق پر از گاو کوهي، گوزن، مرال و شوکا بود. اما بر اثر شکار بي رويه، جمعيت اين حيوانات دچار نقصان شد. معتقدم اگر اکنون سرشماري انجام شود، بيش از 70 تا 80 هزار راس چهارپا بيشتر نخواهيم داشت. اين کل بضاعت حيوانات شکاري ماست.از نظر جمعيت پرندگان نيز بايد گفت وقتي بخش قابل توجهي از درياچه اروميه خشک مي شود، پرنده هايي که در اين درياچه زمستان گذراني مي کردند، به محل ديگري مي روند . بايد پرسيد 120 نوع پرنده درياچه اروميه کجا رفته اند؟ ما هم زيستگاه آنها را از بين برده و هم آنها را شکار کرده ايم. در نتيجه تعداد اين پرندگان بشدت کاهش يافته است. در فريدونکنار هر سال حدود يک ششم پرندگان مهاجر که از مناطق شمالي به ايران مي آيند، شکار مي شود. به عبارت ديگر 400 هزار پرنده در سال در ايران شکار مي شوند. کافي است يک زمستان سرد را هم تجربه کنند. به اين ترتيب خسارتي غيرقابل جبران به جمعيت اين پرنده ها وارد مي شود. بنابراين بشدت جمعيت حيات وحش و پرندگان در حال کاهش است. اين کاهش جمعيت به دو دليل رخ داده است؛ يکي اين که زيستگاه آنها از بين رفته، مثلا درياچه ها خشک شده ا ند، دوم اين که سيبل تفنگ هاي شکاري شده اند. يكصدوده هزار پستاندار قابل شکار غير از گراز در ايران وجود دارد. براي اين تعداد شکار، يک ميليون و 500 هزار قبضه تفنگ جواز دار وجود دارد؛ يعني در برابر هر چهارپا صد تفنگ وجود دارد که هر تفنگ هم صد فشنگ دارد؛ يعني ده هزار فشنگ به طرف هر چهارپا نشانه رفته است.افزون براين 11 درصد از مساحت کشور در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست است، اما به جاي 11 هزار محيط بان، 2700 محيط بان در اختيار اين سازمان است . سازمان حفاظت محيط زيست از يک سو زيستگاه ها را از دست مي دهد. درياچه اروميه، ميانکاله، تالاب انزلي، دشت ارژن، درياچه پريشان و ... در حال خشک شدن است واز سوي ديگر ميليون ها تفنگ به سمت حيات وحش نشانه رفته و به همين دليل، وضعيت جمعيت حيات وحش ايران حال و روز خوبي ندارد.

پلك احساس

به کسي کينه نگيريددل بي کينه قشنگ است به همه مهر بورزيد بخدا مهر قشنگ است
فريدون مشيري


حديث روز

رسول اکرم (ص): خير دنيا و آخرت با دانش است و شر دنيا و آخرت با ناداني
بحارالانوار

سخن روز

منبع: «عدة الدّاعي، ص 69»

قال رسول الله (صلي الله عليه وآله):تَقَرَّبوا مِنْ عالِمٍ يدعوكُم من الكبرِ الي التّواضُعِ و من الرّياءِ الي الاخلاص...
رسول خدا (صلي الله عليه وآله) فرمود: به عالم نزديك شويد (و از او علم بياموزيد) كه شما را از كبر به فروتني و از ريا به اخلاص و از حالت شك به يقين و از رغبت و ميل به دنيا به زهد و بي رغبتي نسبت به آن و از دشمني به نصحيت و دلسوزي، فرا مي خواند.

حديث روز


امام صادق(ع): چون خداي تعالي بنده اي را دوست دارد و او عمل کوچکي انجام دهد، خدا او را پاداش بزرگ دهد.
کافيپلك احساس

هر که گرگش را در اندازد به خاک رفته رفته مي شود انسان پاک
فريدون مشيري

«اميد» به مازندران بازگشت

سرما و کاهش دماي هوا در روزهاي اخير سبب شد تک درناي سيبري پس از تاخير دو ماهه بارديگر براي زمستان گذراني در تالاب فريدونکنار در استان مازندران فرود آمده و چشم دوستداران طبيعت و محيط زيست را روشن کند.
به گزارش ايرنا، اين تک درنا که اميد نام دارد، آخرين بازمانده از درناهاي سفيد سيبري است که در يک دهه اخير پس از مرگ زوجش آرزو به تنهايي به تالاب فريدونکنار سفر مي کند.
اميد در حالي صبح ديروز شنبه در تالاب فريدونکنار مشاهده شد که حاميان اين پرنده زمستان گذران در حال انقراض، از آمدنش نااميد شده بودند.
نسل درناي سفيد از ميان 15 گونه درناي موجود، در حال انقراض است. اين گونه درناي سيبري به جز سال هاي 88 و 94 در تمام نيم قرن گذشته با طي مسير حدود 5000 کيلومتري، مازندران را مقصد زمستان گذراني خود انتخاب کرده است .
رئيس اداره حيات وحش محيط زيست مازندران گفت تک درناي سيبري صبح ديروز چهارم آذر در تالاب فريدونکنار مشاهده شد.
کوروس ربيعي افزود: زمان سفر اين پرنده از سيبري به عرض هاي جنوبي در تالاب فريدونکنار در چند سال اخير با وقفه انجام مي شود به طوري که از اوايل مهرماه به اوايل آذرماه رسيده است.
وي دليل اين تاخير را ناشي مساعد بودن شرايط آب و هوايي در دو زيستگاهي دانست که درناي سيبري پيش از آمدن به مازندران در آن اقامت مي کند.

«اميد» به مازندران بازگشت

سرما و کاهش دماي هوا در روزهاي اخير سبب شد تک درناي سيبري پس از تاخير دو ماهه بارديگر براي زمستان گذراني در تالاب فريدونکنار در استان مازندران فرود آمده و چشم دوستداران طبيعت و محيط زيست را روشن کند.
به گزارش ايرنا، اين تک درنا که اميد نام دارد، آخرين بازمانده از درناهاي سفيد سيبري است که در يک دهه اخير پس از مرگ زوجش آرزو به تنهايي به تالاب فريدونکنار سفر مي کند.
اميد در حالي صبح ديروز شنبه در تالاب فريدونکنار مشاهده شد که حاميان اين پرنده زمستان گذران در حال انقراض، از آمدنش نااميد شده بودند.
نسل درناي سفيد از ميان 15 گونه درناي موجود، در حال انقراض است. اين گونه درناي سيبري به جز سال هاي 88 و 94 در تمام نيم قرن گذشته با طي مسير حدود 5000 کيلومتري، مازندران را مقصد زمستان گذراني خود انتخاب کرده است .
رئيس اداره حيات وحش محيط زيست مازندران گفت تک درناي سيبري صبح ديروز چهارم آذر در تالاب فريدونکنار مشاهده شد.
کوروس ربيعي افزود: زمان سفر اين پرنده از سيبري به عرض هاي جنوبي در تالاب فريدونکنار در چند سال اخير با وقفه انجام مي شود به طوري که از اوايل مهرماه به اوايل آذرماه رسيده است.
وي دليل اين تاخير را ناشي مساعد بودن شرايط آب و هوايي در دو زيستگاهي دانست که درناي سيبري پيش از آمدن به مازندران در آن اقامت مي کند.