یافتن پست: #عشق

در این شب های زمستانی دعا میڪنم شبتون پر امید عشقتون خدا زندگیتون پویا حاجتتون روا و لحظہ هاتون پر از آرامش باشہ شبتون بخیر❤ ️ ‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎ ‎‌‌‌‌

من عاشق شدم

ایرانیا اینه که جلوی بچه میکنن ولی ابراز و علاقه نمیکنن!
چون بد آموزی داره !!!

بغض لاله
چو قرص ماه لب وا کرد ، دیـــــدم
به چشم خویش، دل را از کفــــم برد
خدایا شاهدی فـــــــــــــــرهاد عاشق
چه بر قلب پر ازآه مـــــــــــــن آوُرد

گریزانم مــــــــن از معجون عشقی
که با طبع دلم ناســـــــــازگار است
مرا از توســـــــــــــــــن اقبال بنداز
که قلبم روی دوش دل سوار است

دو دســــتم در قنوت و سینه پر آه
کریما ، قسمـــــــتم با او رقم زن
بســـــــــــاط لاله را با او در آویز
وصــــــــــال نا مبارک را بهم زن

خدایا زیر این نیلوفری چـــــــــــرخ
دلی در بند معشوقی اســــــیر است
ببین یک لاله ی افسرده از عـــشق
چسان چشمش به احسان کویراست

نمی خواهـــــــــــم هوای شعر هایم
همیشه رنگ و بوی غم بگیــــــرند
دریغ از دوستانی کز تــــــــــــــرحم
طنین عشق , دســـــــت کم بگیرند

چنان دل را به یغما برده از مــــــن
که پند عرش بر من کارگر نیست
حواسم هست، من بیدارم ای چرخ
به والله :چشم وگوشم،کور و کرنیست

الا ای مــــــــــــــــــــدعی های ترحم
دلم در برق چشــــــــــم یار گیر است
مخوانید آیه ی تقـــــــــــــــدیر ، زیرا
دلم در مستی چشمش ، اسیر است

گر عقل پشت حرف دل اما نمی گذاشت
تردید پا به خلوت دنیا نمی گذاشت

از خیر هست و نیست دنیا به شوق دوست
می شد گذشت، وسوسه اما نمی گذاشت

اینقدر اگر معطل پرسش نمی شدم
شاید قطار عشق مرا جا نمی گذاشت

دنیا مرا فروخت، ولی کاش دست کم
چون بردگان مرا به تماشا نمی گذاشت

شاید اگر تو نیز به دریا نمی زدی
هرگز به این جزیره کسی پا نمی گذاشت

گر عقل در جدال جنون مرد جنگ بود
ما را در این مبارزه تنها نمی گذاشت

ای دل بگو به عقل که دشمن هم این چنین
در خون مرا به حال خودم وا نمی گذاشت

ما داغدار بوسه ی وصلیم چون دو شمع

نه دل آزرده ، نه دلتنگ ، نه دلسوخته ام
یعنی از عمر گران هیچ نیندوخته ام

پاسخ ساده من سخت تر از پرسش توست
عشق درسی است که من نیز نیاموخته ام

روسیاه محک عشق شدن نزدیک است
سکه قلب زیانی است که نفروخته ام

برکه ای گفت به خود ، ماه به من خیره شده است
ماه خندید که من چشم به خود دوخته ام

شده ام ابر که با گریه فرو بنشانم
آتش صاعقه ای را که خود افروخته ام

هر بار که از نام تو پُر بوده دهانم
جز با غزلی تازه نچرخیده زبانم

عشق تو غم حافظ و شیدایی سعدی ست
سخت است تو را در غزلی ساده بخوانم...

گفت وگوي جام جم با خانواده خدمه کشتي
در انتظار شنيدن صداي پدر
«مدرسه نمي روم تا وقتي دوباره صداي پدرم را بشنوم.» اين حرف پسر هفت ساله يکي از خدمه نفتکش حادثه ديده ايران در درياي چين است. حرفي که شرايط اين روزهاي خانواده اش را مي توان از لابه لاي کلمات آن بخوبي درک کرد. برادر همسر اميد، خدمه نفتکش حادثه ديده به جام جم گفت: «اميد 34 سال دارد و 11 سال است در دريا خدمت مي کند. او يک پسر هفت ساله دارد و عشقش به دريا باعث شده تمام سختي هاي آن را با جان و دل بپذيرد.»
وي به شرايط اين روزهاي خانواده اميد اشاره کرد و افزود: «اولين بار از طريق همسر اميد از ماجرا باخبر شدم. او تصاوير آتش گرفتن نفتکش را در گروه تلگرامي همکارانمان ديده و به من زنگ زده بود. در اين سه روز، شرايط خانواده اميد مساعد نيست و همسرش فقط گريه مي کند. پسر هفت ساله اش هم گفته تا وقتي صداي پدرش را نشنود به مدرسه نمي رود. او کلاس اول ابتدايي است.»

تو …

نمیدانم نامت را چه بگذارم …
مخاطب خاص !
تمام زندگی !
دلیل نفس کشیدن !
همه ی وجود …
یا تنها عشقم …

به هرنامی که باشی بدان …

آرام …
تا ابد...
برایت جــــــ♥ــــــان میدهم ...

عــاشق اون شــبايـى اَم كه زودتر از من خوابت مــیبره 🙈
.
كــلــى وقت دارم نـگات كـــنم👀
.
تـــو سكــــــوتِ مُطلقِ شَب فقط صــداى نفسات باشه💏
.
پادشـــــــاه دنيــاى من ❤️
مـــردِ من 👑
غيــــرتىِ حسودِ مـــن 👿💪
.
عيـــن يه پسر بچه معصـــوم خوابيده ❤
.
موهـاتو از پيشونيت كنار بزنـم و ببوسـمت 💓💍
.
كـلافه شى و محكم بغــــلم كنى 💕💎
با صــداى بم بگـــى: چى مى خـــواى آخه بچـــه؟ 😡
بگــم: مــاچ 🙈💋
با تــه ريشت صورتم خــط خطى كنى😂
.
ســرمو فرو كنم تــو سينت بگم: غلط كردم بخــواب😃😍
.
صداى خنده ى خوابـالوت تو دنيام بپيچـه😘ِ


عشقم مرسی که وارد قلب من شدی ❤