سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

یافتن پست: #عشق

وطن يعني چه، يعني دشت، صحرا؟

وطن يعني چه، يعني رود، دريا؟

وطن يعني چه، يعني باغ، بيشه؟

وطن يعني چه، يعني كشت، ريشه؟

وطن يعني همه آب و همه خاك

وطن يعني همه عشق و همه پاك

وطن يعني پدر، مادر، نياكان

به خون و خاك بستن عهد و پيمان

وطن يعني هويت، اصل، ريشه

سرآغاز و سرانجام هميشه

وطن يعني محبت، مهرباني

نثار هر كه داني و نداني

وطن يعني هواي كوچه يار

در آن كو دل شكستن هاي بسيار

نگاهي زير چشمي، عاشقانه

به كوچه آمدن با هر بهانه

ستيغ و سخره و دريا و هامون

ارس، زاينده رود، اروند، كارون

دنا، الوند، كركس، طاق بستان

هزار و قافلانكوه و پلنگان

وطن يعني بلنداي دماوند

شكيبا، دل در آتش، پاي در بند

وطن يعني وطن، استان به استان

خراسان، سيستان، سمنان، لرستان

كوير لوت، كرمان، يزد، ساري

سپاهان، هگمتانه، بختياري

وطن يعني سراي ترك با فارس

وطن يعني خليج تا ابد فارس

وطن يعني همه سازندگي ها

رهايي از تمام بندگي ها

بريدن دست غير از گردن نفت

صلاي صبح ملي كردن نفت

وطن يعني زهر ايل و تباري

وطن را پاسباني، پاسداري

وطن يعني دلير و گرد با هم

وطن يعني بلوچ و كرد با هم

وطن يعني سواران و سواري

لر و كرد و يموت و بختياري

وطن يعني همه نيك و بهنجار

چه پندار و چه گفتار و چه كردار

وطن يعني شب رحمت، شب قدر

شب جوشن، شب روشن، شب بدر

وطن يعني هم از دور و هم از دير

سده، نوروز، يلدا، مهرگان، تير

وطن يعني جلال مانده جاويد

ستون و سرستون تخت جمشيد

وطن يعني به فرهنگ آشنايي

در لفظ دري را دهخدايي

وطن يعني جهاني در دل جام

وطن يعني رباعيات خيام

وطن يعني همه شيرين كلامي

عفاف عشق در شعر نظامي

وطن يعني تبيره، دمدمه، كوس

طلوع آفتاب شعر از طوس

وطن يعني شب شهنامه خواندن

سخن چون رستم از سهراب راندن

وطن يعني رهايي زآتش و خون

خروش كاوه و خشم فريدون

وطن يعني گرامي مرز تا مرز

وطن يعني حريم گيو و گودرز

وطن يعني دل و دستي در آتش

روان وتن، كمان و تير آتش

وطن يعني شبح يعني شبيخون

وطن يعني جلال الدين و جيحون

وطن يعني هدف يعني شهامت

وطن يعني شرف يعني شهادت

وطن يعني شهيد، آزاده، جانباز

شلمچه، پاوه، سوسنگرد، اهواز

وطن يعني گذشته، حال، فردا

تمام سهم يك ملت ز دنيا

وطن يعني چه آباد و چه ويران

وطن يعني همين جا، يعني ايران

(عليرضا شجاع پور)

استوری عشقمه کع

عشق به خودت را بياموز

ازم پرسید تا حالا عاشق شدی؟؟؟

گفتم آره

پرسید چند بار؟؟

گفتم یک بار

گفت پس میدونی عشق اول هیچ وقت از یاد نمیره؟

گفتم آره مطمئنم

گفت چجوری عاشق شدی؟؟؟

گفتم ازوقتی چشم باز کردم همرام بود و هست

گفت باهم در ارتباطید؟؟؟

گفتم اره همیشه

بغض کرد گفت بهش میریسی؟

اشکم سرازیر شد گفتم آره

گفت منم عاشق بودم خیلی میخواستمش زیبا بود

اما نرسیدم بهش

گفت خوشبحالش چقد خوشبخته که تورو داره

گفتم من خوشبخت ترم چون اون همیشه کنارمه

گفت حالا کی هست اسمش چیه؟؟

گفتم مطمئنم از عشق تو خیلی بهتره

اسمش رحمان؟رحیم.... زیاده اسماش

ولی من خداااا صداش میزنم .......

موهای یک زن خلق نشده
برای باز شدن در باد
یا جلب نظر
یا برای به دنبال کشیدن نگاه
موهای یک زن خلق شده
برای عشقش
که بنشیند شانه اش کند , ببافد و دیوانه شود

عشق درمن فروکش خواهد کرد
چرا که تو عاشقم نبودی
رنگ چشمانت برایم بیفروغ خواهد شد
چرا که عشق را درچشمانم نخواندی
صدایت گوشهایم را نوازش نخواهد کرد
چرا که زمزمه عشق را درصدایم نشنیدی
دستهایت نیز از دستهایم دور خواهد ماند
چرا که دستهایم را به گرمی نفشردی
تو مغرورتر میشوی ومن عاشقتر
تو سنگدلتر ومن مهربانتر
غرور درتو فروکش نخواهد کرد
اما عشق درمن فروکش خواهد کرد
واینسان من ازتودورخواهم شد
وتو درحسرت نگاه وصدا ودستهایم بغض خواهی کرد
چرا که غروری کودن تورا ازگریستن پرهیزت میدهد

عميق تراز عشق پدر و دختري نداريم


وقتي پدر شدم معني عشق را فهميدم


دختراني كه در كودكي از عاطفه پدر سيراب و لبريز مي شوند. در بزرگسالي زندگي بي دغدغه تري را سپري مي كنند...

ای عشق؛ مگر پاسخ این فال باشی مشت همه را باز کن، ای کاشف اسرار...

و عشق

آنقدرها هم که فکر می‌کردیم

عادلانه نبود

زن همسایه عاشق شد

پیراهن بلندتری دوخت

من عاشق شدم

گریه‌های بلندتری سر دادم

در عصر ما

همه

همیشه

دیر می‌رسند

یکی به اتوبوس

یکی به قطار

یکی

به یکی

حالآ کع دآری دَس میـدی بآ مَن و پـَس میـدی دلآی قبلیـآرو نگآ کُن ببیـن چی میـگم یِدَفـ نـزنی نشکنی دِل مارو😹 ♥ ️ [بـی رودروآیسـی منـم همونی که میخوآستی یآدت نرع قول دآدی همیشع پآی عشقمون وآیسـی^^♥ ️]