یافتن پست: #عشق

عشق فقط این : )

بخند عاشقانه..............

چشم انتظار توام.............

عشق يعني..............


كاش از من و تو.....


مهربان باشيم


شايد فردا نباشم

حديث روز:

امام علي (ع) اخلاقت را خوب كن تا خداوند حسابت را آسان گرداند

تحف العقول


پلكي احساس


صبر كن اي دل كه صبر سيرت اهل صفاست


چاره عشق،احتمال شرط محبت ،وفاست

سعدي


پلك احساس

مکن حافظ از جور دوران شکايت چه داني اي بنده کار خدايي
حافظ

حديث روز


امام حسين(ع) جز به يکي از سه نفر حاجت مبر: به ديندار يا صاحب مروت يا کسي که اصالت خانوادگي داشته باشد.
تحف العقول

پسر: عشقم یه عکس خوشگل از خودت واسم بفرست

دختر:چشم ولی تو محض احتیاط یه عکس از خواهرت واسم بفرست عشقم

شیطان سر پا ایستاده بود.
سیگارش را خاموش کرد
و کف مرتبی برای دختر زد

پسر بدون معطلی عکس اون یکی دوست دخترش رو واسه دختر فرستاد

شیطان مبهوت مانده بود از کار این 2 خلقت

دختر:وای مرسی عزیزم الان عکسمو واست ایمیل میکنم. و عکس دوست دختر برادرش را فرستاد.

پسرک خوشحال وقتی ایمیلشو باز کرد عکس خواهرشو دید

شیطان نگاهی به آسمان کرد و گفت:

خدایا روزگار بندگانت را ببین...هه

یک نفر عشق را به زبان می آورد؛ هر لحظه و هر ساعت. یار را در آغوش میگیرد، سرش را می چسباند به قلبش و به گوشش میخواند که بودنت زندگیم را روشن میکند.
دیگری از واژه ها میترسد و با آغوش و لمس و بوسه راحت نیست. عشقش میشود چاشنی غذای گرمی که میپزد. پتویی که نیمه شب تا سینه یار بالا میکشد یا زمانی که موقع رد شدن از خیابان سمتی می ایستد که انگار محافظ توست در مقابل ماشین ها.
میخواهم این را بگویم که شبیه اثر انگشت، شیوه عاشقی کردن آدم ها هم منحصر به خودشان است.
همین!

اونقده کیف میده به یکی بگی وایسا ازت عکس بگیرم...بعد ازش فیلم بگیری )) خیلی باحاله امتحان کردم که میگم

کاش...

@Nafas77 ت‌و همه دنیامی