یافتن پست: #عشق

هیچ کس نفهمید که زلیخا مرد بود ... مردانگی میخواد ماندن پای عشقی ک مدام تورو پس میزند .. ای جانم زلیخا

عشق جایی می تپد که تو باشی پس باش آنجا که باید باشی
در کنار احساسی از باران ، لطافت را از برگ جدا شده از گل هم میشود فهمید
احساست را برای لحظه ای به آفتاب هم ببخش که گرمی را به تو می بخشد
احساس را باید در قابی از عقل گذاشت و عاشقانه به آن خیره شد ….

عشق مامانش

عشق یعنی پاک بودن در فسادآب ماندن در دمای انجماد

@Taranom
اینووووووووو

باخبر گشته ای،ای یار که فقط مال منی ؟
روشنی چشم منو خوبیه این حال منی ؟

بودنت عشق نفس شعر هوا بوسه بغل
توبمان به یاد من تو که فقط مال منی

از همین فاصله ها بوسه فرستم به لبت
نفسی عمر منی عشق منی یار منی

چشم زیبای تو ارامش بیقراری ام
چندروزیست که تو شکفته ته فنجان منی

(بیقرار توام و در دل تنگم گله هاست)
توام این حال مرا داری و دنبال منی ؟

نفسم عمرم عزیزم خوش سخن ارامشم
تو خدای این وجودی تو فقط مال منی

بد شده‌ایم...
از وقتی شروع کردیم به قربانت بروم‌های تایپی
به دوستت دارم‌های اس ام اسی
به عاشقتم‌های وایبری، ویچتی، لاینی و ...
بد شده‌ایم.
از وقتی هرکدام از کانتک لیستمان چیزی فرستاد، قلب‌های سرخ را روانه‌ی تکست کردیم و عشقم و عزیزم و گلم صدایش کردیم..
فرقی هم نمیکرد که باشد
دیگر کلمات دم دستی‌ترین ترفندمان شد
کلماتی که مقدس‌اند...
که معجزه می‌کنند..
افتاده‌اند زیر دست و پا
فرقی برایمان نکرد که چه کسی باشد، از چه جنسی باشد
فقط اینکه باشد و دمی بگذرد برایمان کفایت کرد
بد شده‌ایم...
از وقتی لبخند زدیم و بوسیدیم و نوازش کردیم و آن‌سوی ماجرا پیچیدیم و پیچاندیم و به زرنگی خودمان آفرین گفتیم.
حال خیلی‌هایمان خوب نیست
این روزها عادت کردیم مرگ خیلی چیزها را جشن بگیریم
دردناک است حال و روزمان

دردمان درمان دارد
کمی صداقت...
کمی شهامت...
فقط همین ...


زندگی عمویی

بوسه آغازی برای ما شدن
لحظه ایی با دلبری تنها شدن
بوسه سر فصل کتاب عاشقی
بوسه رمز وارد دلها شدن
بوسه آتش می زند بر جسم و جان
بوسه یعنی عشق من ، با من بمان
شرم در دلدادگی بی معنی است
بوسه بر می دارد این شرم از میان
طعم شیرین عسل از بوسه است
پاسخ هر بوسه ایی بوسه است
بهترین هدیه پس از یک انتظار
بشنوید از من فقط یک بوسه است
بوسه را تکرار می باید کرد
بوسه یعنی عشق وآوازوسرود
بوسه یعنی وصل جانها از دو لب
بوسه یعنی پر زدن، یعنی صعود

سلاااااام و دروووود بر احالی بیکارآباد....... چخبرااااااا؟؟؟؟؟