یافتن پست: #شهریار

چرا نه در پی عزم دیار خود باشم

چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم

غم غریبی و غربت چو بر نمی‌تابم

به شهر خود روم و شهریار خود باشم

ز محرمان سراپرده وصال شوم

ز بندگان خداوندگار خود باشم

چو کار عمر نه پیداست باری آن اولی

که روز واقعه پیش نگار خود باشم

ز دست بخت گران خواب و کار بی‌سامان

گرم بود گله‌ای رازدار خود باشم

همیشه پیشه من عاشقی و رندی بود

دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم

بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ

وگرنه تا به ابد شرمسار خود باشم

راهــــی به خـــــــدا دارد خلوتــــــگه تنـــهایی ----- آنجا که روی از خود آنجا که به خود آیــــــــی

هر جا که ســـــــری بردم در پــرده تو را دیــــدم ----- تو پرده نشـــــــینی و من هـرزه ی هر جایی

بیدار تو تا بـــــودم رویـــــــای تو مـــــــی دیــــدم ----- بیدار کن از خـــــوابم ای شــــــــــاهد رویایی

از چشم تو می خیزد هنگامه ی ســــر مستی ----- وز زلف تو می زایــــد انگیزه ی شــــــــیدایی

هر نقش نگارینــت چــون منظره ی خورشـــــید ----- مجموعه ی لطف است و منظومه ی زیبایی

چشمی که تماشاگر دز حسن تو باشد نیست ----- در عشق نمی گنجد این حسن تماشـــایی


شهریار

چرا نه در پی عزم دیار خود باشم

چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم

غم غریبی و غربت چو بر نمی‌تابم

به شهر خود روم و شهریار خود باشم

ز محرمان سراپرده وصال شوم

ز بندگان خداوندگار خود باشم

چو کار عمر نه پیداست باری آن اولی

که روز واقعه پیش نگار خود باشم

ز دست بخت گران خواب و کار بی‌سامان

گرم بود گله‌ای رازدار خود باشم

همیشه پیشه من عاشقی و رندی بود

دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم

بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ

وگرنه تا به ابد شرمسار خود باشم

ابتهاج سایه غزل نو حسین منزوی محمدحسین بهجت شهریار سیمین بهبهانی قیصر امین‌پور محمدعلی بهمنی محمد فرخی یزدی مریم جعفری آذرمانی منوچهر نیستانی هوشنگ ابتهاج سایه شعر نو آزیتا قهرمان احمد شاملو احمدرضا احمدی بهرام اردبیلی بیژن الهی پگاه احمدی حمید مصدق

ادیب برومند ایرج میرزا اسداسماعیلی پروین اعتصامی حسین پژمان بختیاری حسین منزوی حمید سبزواری رحیم معینی کرمانشاهی رهی معیری ژاله قائم‌مقامی سید احمد حسینی محمدحسین بهجت شهریار سیمین بهبهانی علی سعیدی غلامرضا روحانی اجنه فخرعظمی ارغون قیصر امین‌پور

جمع کن لشکرِ توفیق

که تسخیر کنی


شهریارا !

قرق عزلت و تنهائی راکس نیست در این گوشه
فراموش تر از من ... !

بالاخره تموم شد

کلی زمان برد لنتی

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر
من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم


فکرشو بُکن!
چه مرگ قشنگي میشه‍-،-
تُ از کوچه منو صدا کني!
منم از شدت ذوق ،
در و پَنجره رو باهم قاطي کنم

معنی ماه های پارسی باعربی؛
محرم؛ حرام بودن قتل
صفر؛ تهی از مال بدلیل غارت
ربیع الاول؛ ماه اول
ربیع الثانی؛ ماه دوم بهار
جمادی الاول؛ یخبندان اول
جمادی الثانی؛ یخبندان دوم
رجب؛ عظیم به دلیل توقف جنگ
شعبان؛ فرقه و اختلاف
رمضان؛ ریگستان گرم
شوال؛ بالا بردن دم شتر برای جفتگیری
ذوالقعده؛ دست برداشتن ازجنگ
ذی الحجه؛ ماه زیارت
.........................................
؛ فرودهای پاک
؛ بهترین راستی
؛ رسایی کمال
؛ ایزد باران
؛ جاودانگی
؛ شهریاری نیک
؛ پیوستن با مهربانی
؛ آب ها
؛ آتش
؛ دانای آفریننده
؛ منش نیک
؛ آرامش افزاینده