برای حمایت از سایت ، روی تبلیغات کلیک کنید

یافتن پست: #زهرا_شاکری

می خواستمت..
می خواستیَم..
و
می خواست،
همه چیز را به هم بریزد...