یافتن پست: #زمانش

هيچوقت....کسی را تحقير نکنيد شايد امروز ..قدرتمند باشيد اما . . .
زمان.....ازشما قدرتمند تر است !
يک درخت، هزاران چوب کبريت را ميسازد..اما.......وقتي زمانش برسد،
يک چوب کبريت ميتواند٬هزاران درخت را بسوزاند !پس خوب باشيدو خوبي کنيد ...

ها هم شبیه به تاریخ دارند!! یعنی باید درست و به موقع مصرف شوند ، وقتی شود می شوند!. فکر کن یک وعده غذای گرم و تازه چقدر به جانت می چسبد،... حرف ها هم همین هستند تا وقتی دارند که گوشی برای شنیدن در انتظارشان باشد!... که شوند!! و هیچ چیز در به اندازه که شود، !!

كيفيت عشق به طول زمانش نيست. گاهي با يه نفر تو يه روز به اندازه پنج سال خاطره مى سازي. گاهي با يكي بعد از پنج سال سي دقيقه خاطره خوب نداري!

✔️مرد…
اونایی بودن که واسه خاطر حفظ ناموس مردم رفتن جنگ…
نه اونایی که سر ناموس مردم در جنگند…
کسانی که از تمام هست و نیستشون گذشتن…
یه عده زیر زنجیر تانک با بدن های له شده…
یه عده هم روی مین فسفری ذره ذره آب می شدند حتی جیک هم نمی زدند… تا عملیات لو نره
و سایر همرزمانشون شهید نشن… و فقط بوی گوشت کباب شده بود که…
یکی از یادگاران اون روزها می گفت با چشم خودش دیده که یه جوونی خودش رو انداخته بود روی سیم های خاردار تا بقیه از روش رد بشن و عملیات کنند… میگفت صدای خرد شدن استخوان هاش………………
ای واااااااااای بر ما............
یادمون نره کی بودیم ...........
یادمون نره کی هستیم .........
یادمون نره چرا هستیم…...........
واقعا چه بودیمو چه شدیم!!

🍁
ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻧﺒﺎﺵ...
ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ...
ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ،
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ، ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ!
ﺷﺮﺍﯾﻂﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ!!
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ...
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺍﻣﺎ زﻣﺎﻥ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺍﺳﺖ
ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ،
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ
ﺍﻣﺎ
ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮﺳﺪ
ﯾﮏ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭﺧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﺪ...!

جعفروف هم اخه شد اسم

زندگي خودتون رو
با ديگران مقايسه نکنيد ؛
 هيچ قياسي بين ماه و خورشيد
 وجود نداره ؛ اون ها زمانش که برسه هر دو مي درخشند ...!

کدام دوست داشتن؟

وقتی نمی داند دقیقا

حال الان من چیست؟

فکرم کجاست؟

دلم در چه حالیست؟

کدام دوست داشتن ؟

وقتی نمی داند من به کدام پهلو می خوابم

از دکتر رفتن بدم می آید

ته چین دلم را می زند

و صبح ها قبل از صورت شستن دوست دارم آب سرد بخورم

کدام دوست داشتن ؟

وقتی جمعه ها تمامش را دلم گرفته

شعرهایم تمام زمانش آیندست

کدام دوست داشتن

وقتی

شب ها زود می خوابم

بدون حتی انتظار برای شب بخیر

کدام دوست داشتن ؟

دست از سرم بردارید

من دوست داشتن را بعد از هجده سالگی ام ندیده ام

چیزهایی که دیدم

همگی "خ" داشتند

مثل خریت ، خواب ، خودخواهی

و خودم و خودم و خودم

در آینه

خدا هم بود

اما ساکت آن دورها

👭:


ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻧﺒﺎﺵ...
ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ...
ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ،
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ، ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ!
ﺷﺮﺍﯾﻂﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ!!
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ...
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺍﻣﺎ زﻣﺎﻥ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺍﺳﺖ
ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ،
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ
ﺍﻣﺎ
ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮﺳﺪ
ﯾﮏ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭﺧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﺪ...!!

دلم برات تنگ شده