یافتن پست: #دنیا

جفتِ آدم یک جایی توی دنیا مشغول است فقط
باید پیدایش کنی، جمعیت زیاد است!
بابام همیشـه جوراب‌های لنگه به لنگه می‌پوشید
مادرم حیفش می‌آمد جورابی‌را که لنگـه نداشت دور بیندازد فکر می‌کرد پیدا می‌شود
که هیچ‌وقت پیدا نشد!

امشب عجیب دلم گرفته است... دلی سبکسر که روزی مرا پایبند کرد..! پایبند به ادامه دادن،استواربودن،همدل بودن،عاشق بودن.!! به راستی که چه کودکانه دل سپردم به تو،به دنیایی که با تمام بزرگی اش برای من جایی نداشت..!! برای منی که تنها،ازتمام بزرگی اش تو و کمی ارامش میخواستم...♡ اما انگار،چشم این را نداشت تا شادی ام را ببیند! تورا گرفت؛آرامش را هم...!! و من تنها،تظاهر میکنم،ادامه میدهم، ادامه به نمایش زنده بودن،نفس کشیدن،بیخیال بودن،بی تفاوت بودن...! تظاهر به اینکه؛همه چیز خوب و مثل سابق است...! هیچ چیز تغییر نکرده،کسی عوض نشده،دختری تنها نشده،قلبی نشکسته،کسی جا نزده؛و کسی نیامده که بخواهد برود...! اما گاهی من هم خسته میشوم از این همه تظاهر و ریا...! خسته و با خود میگویم که:بس نیست؟ اما بازهم فردا میشود و من بازهم باید تظاهر را از سر بگیرم!:‌)♡

*باد هم ریخت به هم زلف پریشان همه**

8 دی ماه 96 داراب

یــــاد تـــو می رود از خــــــاطر خــــواهان همه

گــــود من پـر شــــده از مـــوج ســـواران همه

آسمان یاری خود را ز تو می گیرد و می فرساید

ســــایه ســـــاکت تــــــو روی زمستــــان همه

گلرخان در غــــم تو زلـف پـــــریشان کــــردند

باد هم ریخت به هــــم زلـــف پریشـــــان همه

آن طـــبیبان غــــلط گـــــوی فـــــراری از عـــلم

می ربـــودند تـــــو را از شــــب خــــندان همه

لـــــرزه لــــحظه تـو لـــــرزه به دنیا انـــــداخت

اشـــک تـــو می چــــکد از لحظه چـــشمان همه

بــــوی شــــعر تو ز گــــــلدان خـــــدا می آیــد

باز کـــــن ســـاقی صــــادق در گـــــلدان همه

کـــــرده طــــــغیان در دروازه خـــــیرات خــدا

وای اگـــــر رخنه کند ســـــاغر طــــــغیان همه

مــــعرفت بـــــود و من و مرگ غـــــریبانه شعر

مــــــرثیه می بـــرد از شـــــام غـــــریبان همه

شــــعر من شـــور پراکنده به شـــــورستان ها

شور و شیرین شده شوریده شـب خـــوان همه

هــــرکه زنده ست به زندان برود ماهـــی چـند

مــــن که می رفـــــتم و دیــــدم در زندان همه

از فتاح بحرانی

[ لينک ]
ی

محاله تا ته دنیا کسی جوری کع من
( هرثانیه )
مردم ،
برای طُ بمیره٭_٭
محاله یک نفر پیدا شع
این عشقووو
بتونه
( یک نفس )
از لحظه های من بگیرع♣™
********************************************
booha mitavanand khaterate mara dar yek hezarom saniye zende konand va bar system asabi ma tasir bogzarand.

کنار من که راه میره
به دنیام اعتباااار میده
با لبخندش به زیبایی
یه بعد تازه بخشیده
کنار من که راه میره
یه دنیا پشتمه انگار
واسه شکست من تنهااا
ازم یه لحظه چشم بردااااار

پیش اون غم این دنیا غمی نیست
میخواستمش این خواستن حرف کمی نیس
هواشو دارمو همه جا هم میگم
وقتی که پیشمه یه آدم دیگه ام

در این دنیا همیشه کسی‌هست بخواهد جایش را با
شما عوض کند "بخواهد دقیقاً مانند شما"
نفس بکشد، راه برود و در جایی که زندگی می‌کنید
زندگی کند!
خوب حالا بگو: اخیرا خداوند رو عمیقاً
بخاطر داشته‌هات شکر کردی یا...؟

قوچ مستی بهترین زمان سوءاستفاده برای شکارچیان فرصت طلب

زمان قوچ مستی از اواسط آبان ماه آغاز می‌شود و به مدت یک ماه تا 40 روز ادامه می‌یابد
در این زمان آهو، کل، بز و قوچ اقدام به جفت گیری می‌کنند که دوباره بسیار حساس در زاد و ولد این گونه از حیات وحش است.
دوره بارداری این گونه از حیات وحش تا اردیبهشت ماه طول می‌کشد و در آن زمان شاهد به دنیا آمدن بره‌های آنان خواهیم بود.
در زمان قوچ مستی، قوچ‌های بزرگ، قوچ‌های جوان را از گله بیرون می‌اندازند تا بتوانند گونه ماده بیشتری را به طرف خود جلب کنند.
اما از آنجاییکه قوچ‌های جوان از گله جدا افتاده‌اند و از سوی دیگر حواس قوچ‌های نر بیشتر به طرف جفت گیری است، شکارچیان از فرصت سوء استفاده و اقدام به شکار آنها می‌کنند.
شکارچیان به شدت از اقدام به شکار در این برهه زمانی خودداری کنند چراکه این امر تاثیر نامطلوبی را در کاهش تعداد جمعیت حیات وحش گذاشته خواهد شد.

دنیایت را سیاه کن
از سیاهی بالاتر رنگی نیست
نگاهت فقط متمرکز صفحه ی زندگی خودت باشد .
مبادا کورت کند گوناگونی رنگ زندگی دیگران
خودت باش خود خودت
و صفحه ی سیاهی که هرگز رنگش نمیپرد

نیستی کل روزام نیستی کل رویام نیستی کل دنیام بد شد
نیستی تا ببین بعد از تو دل من حتی با خودشم سرد شد
کاش بشه فقط یه بار دیگه بیای توی خوابمو کم کنی یکم از این عذاب و درد و اضطرابمو