سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

یافتن پست: #دلتنگيها

هى مى گويند تو آدم سابق نيستى
آدم كه يك غلط را هزار بار تكرار نمى كند
دلتنگيهايش را كه تا ابد ناز و نوازش نمى كند
بالاخره به ستوه مى آيد
يهويى سرد مى شود
نمى تواند كه تا آخر عمرش
بلا تكليف چيزهايى كه ندارد بماند
يا مى خواهد باشد
يا اصلا نباشد
لطفاً به آدمهايى كه حواسشان را جمع مى كنند
هى نگوييد تو آدم سابق نیستی...


اين سراي ناشكيب مرا كشت
اينبار كن تا در دوريت روي تازه كنم و اين فصل مرا نكشد و با نرمي به انجامد كه دير زماني است كه ناي ايستادن و كردن سايه در غروب هواي دلم را ندارم
و اين بار اي از رويت به يادگار بر خوام داشت نا هميشه در خاطرش را زنده و تازه نگهدارم
و گاه از آن رايحه خوش بي منتهايت را كنم
و به سرايم را به جاي از
و چه دور مي نمايد هيچ ديده نمي شود فقط ياد وخاطر آن ساحل امن مرا به دل بيكران محبتت روانه ساخته و قطب دلم همواره جهت تو را نشان مي دهد كه چه است
هرگز مرا پيدا نكن تا در همواره وشيدا بمانم و از اين شيدايي هميشه باشم وبا هواي تو به سوي پرواز كنم

کاش هر روز جمعه بود

و …

دلتنگيهايم را گردن غروبش می انداختم !

"جمعه" ها را بايد از تقويم بيرون كشيد پخش كرد بين روزهاي هفته

انصاف نيست كه همه ي دلتنگيها جمع شود در یک روزِ مشخص
پخش شود در یک عصر دلگیر
آقاجان،جان عمه زینب ظهورکن
خستـــــ: (ــه ام