یافتن پست: #دل

دلم برات تنگ شده
نه ؛ بذار درستش کنم : "دلم برای گذشته ی تو تنگ شده"
دلم برای گذشته ی تو که به من اهمیت میدادی تنگ شده... ♥️❄️

اهای تویی که اصن حواست نیست ...... و انلاینی...خیلی دوستت دارم

شب به کوی عشقم و روز ویرانه‌ای دل همی گوید بیا باهم بسازیم خانه‌ای یار اگر پرسید نشان منزل مارا بگو عاشقان کی خانه دارندجز دل دیوانه‌ای

ابــرها را کـنار زده ام منــتظرت بـر پـشت بـام دلـم دراز کـشیـده ام تـا لبـخـندت را در آغـوش گـیـرم. بیـا کـه آسمـان سیـاهـم ستـاره زیـاد دیـده مـاه کـم دارد تـا بـدرخشد چـشمـانـم.

یه پیرزنه همسایمون بود همیشه تلفنشون قطع بود میومد خونه ما زنگ میزد، تلفن خودش هم میاورد وصل میکرد به خط ما میگفت نمیخوام برای شما پول تلفن بیاد(((: خدابیامرز دل شادی داشت!!

ابر دلم میل افتاب ندارد درد من ای نازنین حساب ندارد سر به کدامین حصار و صخره بکوبم رود بزرگی که هیچ اب ندارد؟ خنده به لب خیره می شوی به نگاهم خیره به چشمی که خواب و تاب ندارد خنده ندارد شبی که خیس و برهنه ست خنده ندارد شبی که خواب ندارد خانه ات اباد خیره ای که چه؟چشمت چاره ای به حال من خراب ندارد خواستم از دست خویش بگریزم حیف…دلم حق انتخاب ندارد

چه ظریفانه است خلقت قلب آدمی

به تلنگری می شکند

به لحنی می سوزد

برای دلی می میرد

به نگاهی جان می گیرد

و به یادی می تپد

سرد که باشی دلسرد میشوی از ادمها حتی از خودت سرد که باشی کلافه میشوی از تمام این درد های سرد

سکوت آدما ینی دلخوری...
پر حرفیشون ینی دلتنگی...

اشتبـــاه نکنیم !

ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘــــــﯽ ﺧﻮﺭﺩﻩ
.
.
.
.
ﺍﻭﻣﺪﻩ ﭘﯿﺸﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ:
ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻤﺶ ﺩﺭﻭﻏﻪ، ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻣﺚ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ
.
.
ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻢ!
ﭘﺴﺖ ﺑﺎﺷﻢ!
ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﺎﺷﻢ!
ﻋﻮﺿﯽ ﺑﺎﺷﻢ!
ﻣﺚ ﻻﺷﺨﻮﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ …
ﺍﺻﻦ ﺑﺸﻢ ﯾﮑﯽ ﻣﺚ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﻫﯿﭽﯽ ﺣﺎﻟﯿﺶ ﻧﯿﺲ!!
به نظر شما ﺩﻟﺪﺍﺭﯾﺶ ﺑﺪﻡ ﯾﺎ بزنم جد و آبادشو بیارم جلو چشماش؟؟؟؟