یافتن پست: #دارمی

مردها
گاهگاهی،
به جزیره ای ناشناخته در درونشان
پناه می برند و
جز قیل و قال مرغان دریایی تنهاییشان
تن به اصالت هیچ صدایی
نمی دهند !
مردها
گاهگاهی هم،
از شانه های استوار خود
پایین می آیند و
دلشان
همچون پر کوچکی
آویزان "دوستت دارمی"
می ماند . . .

ها هم شبیه به تاریخ دارند!! یعنی باید درست و به موقع مصرف شوند ، وقتی شود می شوند!. فکر کن یک وعده غذای گرم و تازه چقدر به جانت می چسبد،... حرف ها هم همین هستند تا وقتی دارند که گوشی برای شنیدن در انتظارشان باشد!... که شوند!! و هیچ چیز در به اندازه که شود، !!

@Alonefarshad
اینا خوبن؟؟؟ هفت تا دخترن

💚 👭:
‍ ❤️💞❤️


✨💞"عاشقانه"های مرا
💖دست کم نگیر
✨💞هرواژه اش
💖"دوستت دارمی"است
✨💞که به پای توریخته ام!!💞
❤️❤️:❤️❤️

‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏
‎‌‌‌‌💕ℒℴνℯ A.R..f2

همه خوابن عایا؟