سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

یافتن پست: #خوشحالند

ﺯﻧﻬﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻨﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ !!!
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺗﺮﻧﺪ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !!
ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻭﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ !!
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﮐﻔﺶ ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ، ﮐﺘﺎﺏ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ، ﻗﻬﻮﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽﺧﻮﺭﻧﺪ !!!.....
خرید میکنند ...

ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎ ﺟﺪ ﻭ ﺁﺑﺎﺩ ﭘﻮﻝ رو به فنا ندن ﺑﻲ ﺧﻴﺎﻝ ﻧﻤﯿﺸﻦ

عوارض روحي پس از زايمان

منبع: iflscience

کساني که تازه مادر شده اند، ممکن است احساسات پريشان گونه اي را تجربه کنند که قطعا برايشان خوشايند نيست. افسردگي و اختلال وسواس فکري عملي از جمله شايع ترين بيماري هاي رواني دوران بارداري و پس از زايمان به شمار مي رود. تحقيقات جديد نيز نشان داده است که چهار نفر از هر ده زن پس از زايمان دچار توهم و افکار هولناک مي شوند و بسياري از اين افراد به دليل احساس شرمندگي اقدام به پنهان سازي مشکل شان مي کنند و قدمي براي درمان برنمي دارند.
محققان در نتيجه بررسي 1670 زن دريافتند تقريبا نيمي از زنان تازه زايمان کرده اي که از اختلالات رواني رنج مي برند، مشکل شان را نزد کسي عنوان نمي کنند؛ زيرا از قضاوت شدن مي ترسند. محققان معتقدند وقتي مادري ذهنش پريشان مي شود، برايش پذيرفته شده است نبايد افکارش را بازگو کند. بسياري از زناني که پس از زايمان دچار توهم مي شوند، عمده ترين نگراني شان اين است که مبادا اتفاقي ناگوار براي کودک شان بيفتد يا مبادا نتوانند وظايف مادري شان را بدرستي انجام دهند. حتي فرد در وخيم ترين حالت ممکن است به فکر کشتن يا آسيب زدن به فرزندش بيفتد. عده اي هم دليل پريشاني هايشان را به ترس از دزديده شدن فرزندشان نسبت مي دهند. اغلب مادراني که از اختلالات رواني رنج مي برند، پرهيز عجيبي از درمان دارند؛ زيرا تصور مي کنند صلاحيت سرپرستي فرزندشان را از دست مي دهند.
بايد توجه داشت چنانچه اختلالات رواني پس از زايمان درمان نشده باقي بماند، ممکن است فرد از روي احساس درماندگي و در تلاش براي رهايي از افکار آزاردهنده دست به خودکشي و آسيب به خود بزند. پس اگر تازه مادر شده ايد و احساس افسردگي و وسواس مي کنيد، بدانيد بخشي از اين افکار پريشان و بعضا ترسناک مي تواند جزئي از فرآيند مادر شدن باشد که معمولا پس از زايمان بروز مي کند. بله، خيلي سخت است که مي بينيد اطرافيان تان لبخند مي زنند و از تولد فرزندتان خوشحالند، درحالي که خود شما درون تان برآشفته و گريان است. اما اين حالت وضعيتي شايع در ميان مادران است که درصورت اقدام به درمان، قابل کنترل خواهد بود.
‌ی-خوبی‌هاست...!
به اندازه اي که تو را روي نوشته هايم بيابم
و ببينم آنها با حضور در صفحات دفترم

ﺯﻧﻬﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻨﺪ ﻟﺒﺎس های ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ !!!
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺗﺮﻧﺪ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !!
ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻭﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ !!
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﮐﻔﺶ ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ، ﮐﺘﺎﺏ ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ، ﻗﻬﻮﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽ
ﺧﻮﺭﻧﺪ !!!
.
.
ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎ ﺟﺪ ﻭ ﺁﺑﺎﺩ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺧﺎﮎ ﻧﻜﻨﻦ ﺑﻲ ﺧﻴﺎﻝ ﻧﻤﯿﺸﻦ

مَردها خیلی هم خوبند...
دوست داشتنی و مهربان، عاشقِ محبتِ واقعی.
گاهی وقتا مثل یه بچه از تهِ دل خوشحالند...
و گاهی مثل یک پیرمردِ خسته. اکثرشان تنهایی را تجربه کرده اند...
بیشترشان درد کشیده اند...
و اکثرا غمهایشان را در وجودشان مخفی کرده اند...
خیلی از اشک ها را نگذاشته اند از چشمانشان بیرون بریزد...
مَردها می روند قدم میزنند تا یادشان نرود
که به جایِ گریه باید
قدمهایِ محکم داشته باشند...
همانهایی که اگر عاشق شوند، برایتان شاملو می شوند و بیستون می کَنند...
و تو بهشت را رویِ زمین خواهی داشت...
آری اینها مَرد هستند...

آدم هایی هستند که وقت خوشحالی، کنارت نیستند، چون حسودند...
وقتی غمگینی در آغوشت نمیگیرند،
چون خوشحالند...
وقتی مشکل داری به ظاهر همدردند،
اما در واقع بی خیال تو هستند...

امـا، وقتی خـودشان مشکل دارند،با تو خیلی مهربانند..
این ها بدبخت ترین انسان های روی زمین هستند!
که هیچ آرامشى در زندگى ندارند..!!

پائولو کوئیلو

امشب شب یلدا است

وحلب گشته آزاد از دست تکفیریها

ودل رهبر وشهیدان حرم گشته شاد

وشب یلدای داعشی ها بلند است وسیاه

وملت های مستضعف خوشحالند وشاد