یافتن پست: #خودت

مي گويند با هر کس بايد مثل خودش رفتار کرد!
شما گوش نکنيد ...

چون اگر چنين بود ، از منش و شخصيت هيچکس، چيزي باقي نمي ماند !

هر کس، هرچه به سرت آورد ، فقط خودت باش ...
نگذار برخورد نادرست آدمها ، "اصالت و طبيعت" تو را خدشه دار کند

اگر جواب هر جفايي ، بدي بود ؛
که داستان زندگي ما، خالي از ؛
آدمهاي خوب مي شد ...

ووش
اوشگل مامان

عشق مامانش

سلااااام
چطووورین
مینویسم با قشنگ ترین احساسم برای بهترین خواهرم…
خواهری دارم بهتراز برگ هــای گل یاس…
خواهری دارم زلال تر ازآب چشمه…
خواهری دارم که با دنیا عوض نمی کنم نگرانی هایش را
@elnaz_bano

کسی که خیلی دوست داره!همیشه نگرانته بخاطر همینبیشتر از اینکه بگه دوست دارممیگه مواظب خودت باش !!!راستی مواظب خودت باش ...

...

من
کمترین
حقم
داشتن دستان تُ ست
کاش بیایی
و حقم را کف دستم بگذاری . . .

دنیا آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد ،
که تا آخر عمر هم بدوی ...
چیزهای جدیدی هست ،
که هنوز میتوانی حسرتشان را بخوری !
پس یک جاهایی در زندگی ،
ترمز دستیت را بکش ...
بایست و زندگی کن ...