یافتن پست: #خودت

...

...

حالا خودتو اینقدر بگیر تا گم شی
شب خوش طاعات قبول

یه روزی عم به یه جایی میرسی که دلت واس خودتم تنگ نمیشه
چه برسع به بقیه-_-

پاتریک : باب دوباره اومدم یخچالتو قرض بگیرم .
باب : مگه یخچال خودت چشه؟
پاتریک : هیچی فقط خالیه

خداوندا...
اگر جایی دلی بیِ تاب دلدار است ...
نمی دانم چطور ، اما ...
خودت پا در میانی کن ...

خیلی دور هم که بروی ...
نقطه نمیشوی ...
سه نقطه میشوی در شعرهـ ... ـایم !
راستی ...
خاطرت هست معنی سه نقطه را ...
خودت یادم دادی ؟!!

قباد به عمه بلقیس: هر گندی که هستم دست پرورده برادر خودتم! جوراب بو گندو از اولش بوگندو نبوده، بوی گند گرفته بس‌که نشُستنش!

شهرزاد

ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ، ﭘﯿﺎﺩﻩ ﯾﺎ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ تنهایت ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ، ﺑﯽﺍﻧﺘﻬﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺎﺩﻩ، ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ..