یافتن پست: #خبر

سلام ب همه.
خوبین؟
بچه ها کسی از مکس خبر نداره؟!

دیگه چخبر

هـــی
سلام
چطورین

شب بخیر

پیامک این روزهای دخترها به همدیگه! الهی آخرین خونه تکونی مجردیت باشه نیت کن و واسه ۳ نفر بفرست ! تا آخر عید خبرای خوبی میشنوی اگه زنجیرو قطع کنی تا ۳سال هیچ خواستگاری نمیبینی !

به دوست داشتنت مشغولم همانند سربازی که سالهاست در مقری متروکه بی خبر از اتمام جنگ نگهبانی می دهد!

به قول خسرو شکيبايی عید واقعی از آن کسی اسـت که پایان سالش را جشن بگیرد، نه آغاز سالی که از آن بی خبر است. آخر سالتون قشنگ.

چنان به موی تو آشفته‌ام، به بوی تو مست که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست..... ❤️

مهربانی را اگر قسمت کنیم

من یقین دارم به ما هم میرسد

آدمی گر ایستد بر بام عشق

دستهایش تا خدا هم میرسد …!

سلااااااااام