یافتن پست: #خاص

‏اگه ميخواد جنگ شه كاش قبل امتحاناي ترم شروع شه وگرنه بعدش كه به درد نميخوره همش تلفات بيهوده.

سلام بچه ها یه پیشنهاد میشه اینجا یه خانواده به کلابی تشکیل دادکه شامل پدرمادر.خاهر.برادر عروس غیره..به نظرم جالب میشه
نظرتون؟؟؟؟؟

کاش به کلاب گزینه بلاک داشت

خاطرات خیلی عجیبن
گاهی می خندیم ب یاد روزایی که گریه میکردیم
و گاهی گریه میکنیم به یاد روزایی که میخندیدیم...


خدایا!
آدم‌های خوب سر راهم بگذار …
حس بسیار خوبیست هنگامی که در لحظه‌ هجوم غم یا ناامیدی یا پریشانی؛
بی هوا کسی سر راه آدم سبز بشود…
کلامش؛ نگاهش؛ حتی نوشته‌اش آرامش و شادی و امید بپاشد به زندگی.
فقط از دستِ خودِ خدا برمی‌آمده که آن آدم را،
یا کلام و نگاه و نوشته‌اش را برای آن لحظه‌ خاص‌ سرِ راه زندگی ما بگذارد.
شاید یکی دیگر از دعاهای روزانه هم بتواند این باشد که خدایا:
من را هم از واسطه‌ها‌ی خوب‌کردنِ حالِ بنده‌هایت قرار بده…

تنهایی خوب چیزی ست
منتظر هیچ کس نیستی
نه قول و قراری داری
نه ترسِ از دست دادن
نه رویای بدست آوردن
نه شاکی داری، نه شاکی می شوی از چیزی
همه چیز را ساده می گیری
ساده غذا می خوری
ساده لباس می پوشی
ساده فکر می کنی
هیچ اضطرابی برای چک کردن اینستاگرامت نداری، چون مخاطب خاص نداری
در قید و بند رسیدن به خودت نیستی
هر وقت که دلت خواست، و به هر شکل که دلت خواست، میزنی بیرون
و تا هر ساعتی که دلت خواست بیرون می مانی
هیچ کس را در انتظارِ خودت در هیچ جا نداری
بی حسی
و مثل آدمی که به هیچ جا تعلق ندارد، آزادی
تنهایی خوب چیزی ست
سرِ همۀ قرارها
خودتی و خودت

جاتون خالی داشتم نون روغنی درست میکردم

همینطور نون سبزی

@helma1998
سلامخوبی؟

(0.5-)کیلو

دیگه میگفتم کم کمش تاالان +3کیلو میشم اما خداروشکر دیدم که نننننه....

تايلند
در اين کشور دولت برنامه هاي مختلفي براي حفاظت از جنگل ها ترتيب داده است و مردم برمبناي علاقه شان نسبت به حفاظت از گونه هاي خاص موجود در جنگل ها و يا نواحي مختلف جنگل، تشويق مي شوند. درختان و جنگل ها، چون که ارزش هاي فرهنگي، معنوي، تفريحي و زيبايي شناختي دارند، سازمان هاي مردم نهاد مختلف به شرکت در مراقبت از جنگل ها به روش هاي مختلفي علاقه نشان مي دهند. برخي از اين سازمان ها به مراقبت از گونه هاي گياهي خاص مي پردازند و برخي ديگر توليد الوار را کنترل مي کنند. همچنين افراد ساکن مناطق جنگلي توجهي ويژه به حفظ طبيعت زيباي محل زندگي خود نشان مي دهند. کارگاه هاي مختلفي هم براي آموزش علاقه مندان برگزار مي شود.

غذا دهي به حيوانات ولگرد
از نظر آماري و در ديدگاه کلان غذادادن به حيوانات ولگرد نمي تواند باعث افزايش جمعيت آنها شود و دليلي ندارد افراد از اين کار منع شوند.غذا دهي به حيوانات ولگرد به طور کلي امري خداپسندانه است و مشکلي ندارد. حتي در مواقع خاص مثل فصل سرما مي تواند آنها را از خطر سرمازدگي و مرگ نجات دهد. اما ممکن است هنگام غذا دادن، حيوان هيجان زده شده يا بترسد و با حمله ناگهاني به انسان باعث زخمي شدن فرد يا انتقال برخي بيماري ها شود. با اين حال اين نبايد توجيهي براي آزار و بدرفتاري غيرانساني با حيوانات باشد. مشکل مهم تر از غذا دادن به حيوانات زباله ها هستند. در واقع اين بازمانده مواد غذايي و زباله ها هستند که موجب فراخواندن گروه کثيري از اين حيوانات در معابر شهري شده و مشکلات زيادي براي حيوانات و زندگي شهري از حيث آلودگي به وجود مي آورند. اين موضوع اهميت مديريت جمع آوري و جلوگيري از تجمع زباله ها را بيشتر مي کند.