سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

یافتن پست: #جانا

بی تو این دیده کجا میل به دیدن دارد
قصه ی عشق مگر بی تو شنیدن دارد

بال پرواز مرا سخت شکستی ای داد
بعدتو وحشت یک لحظه پریدن دارد

لب خشکیده ی مارا نظری کن جانا
جز لبت بوسه مگر ارزش چیدن دارد

ای که راهت ز ره عشق جدا بنمودی
واقعا بعد تو این راه رسیدن دارد

مونسی نیست مرا بعد سفر کردن تو
همدم دردم و این درد، کشیدن دارد

تا که پرهیز نمودی ز هم آغوشی من
سینه ام حسرت آغوش ، شدیدا دارد

باید از تلخی انگور گذشت

تا به یک مستی جانانه رسید

باید از تیشه ی نامرد چشید

تا به یک قامت مردانه رسید

جانا
می خواهم دست هایم را به جیب هایت سنجاق کنم
لب هایم را به ته ریش مردانه ات
چشم هایم را به چشم هایت
چه لذتی دارد سنجاق شدن به "تو"
مانند پرنده ای که به بال هایش سنجاق شده است...

نور دلم فرهادم

جانی و جانانه وشی، دم نزنم گر بکشی
یا به کمندم بکشی، یا برهانی
خواهم از دل، که با شور عشقت کند زندگانی
دل نمیرد اگر من بمیرم تو در دل بمانی

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است در بند سر زلف نگاری بوده‌ست
این دسته که بر گردن او می‌بینی دستی‌ست که برگردن یاری بوده‌ست


پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است گردنده فلک نیز بکاری بوده است
هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین آن مردمک چشم‌نگاری بوده است


خاکی که بزیر پای هر نادانی است کف صنمی و چهره‌ی جانانی است
هر خشت که بر کنگره ایوانی است انگشت وزیر یا لب سلطانی است


برخیز و بیا بُتا برای دل ما حل کن به جمال خویشتن مشکل ما
یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما


این کوزه که آبخواره مزدوری است از دیده شاهست و دل دستوری است
هر کاسه می که بر کف مخموری است از عارض مستی و لب مستوری است

عمر خیام

یا دلبری یا جان
جانان نمی دانم
هستی توئی
‌الجمله این و آن نمی‌دانم
‌یابم ترا در دل
در عالم ، نه در گیتی
جویم ترا آخر
حیران نمی دانم

دُرد درد دل بود ما
خوش بود دردی چنین با

عشق او ما غرقه در او
گو درآ در بحر ما

ای که گوئی جان به می دهم
جان چه باشد پیش آن ما

مجلس و ما مست و خراب
سر خوشند از ذوق ما

عشق او گنجی و ویرانه ای
گنج او جو در دل ما

ببر از جان شیرین می برد
صد هزاران بر جان ما

سر جانان ندارد هر که او را خوف جان باشد
به جان گر صحبت جانان برآید رایگان باشد

مغیلان چیست تا حاجی عنان از کعبه برپیچد
خسک در راه مشتاقان بساط پرنیان باشد

ندارد با تو بازاری مگر شوریده اسراری
که مهرش در میان جان و مهرش بر دهان باشد

پری رویا چرا پنهان شوی از مردم چشمم
پری را خاصیت آنست کز مردم نهان باشد

نخواهم رفتن از دنیا مگر در پای دیوارت
که تا در وقت جان دادن سرم بر آستان باشد

گر از رای تو برگردم بخیل و ناجوانمردم
روان از من تمنا کن که فرمانت روان باشد

به دریای غمت غرقم گریزان از همه خلقم
گریزد دشمن از دشمن که تیرش در کمان باشد

خلایق در تو حیرانند و جای حیرتست الحق
که مه را بر زمین بینند و مه بر آسمان باشد

میانت را و مویت را اگر صد ره بپیمایی
میانت کمتر از مویی و مویت تا میان باشد

به شمشیر از تو نتوانم که روی دل بگردانم
و گر میلم کشی در چشم میلم همچنان باشد

چو فرهاد از جهان بیرون به تلخی می‌رود سعدی
ولیکن شور شیرینش بماند تا جهان باشد

ما گدایان خیل سلطانیم شهربند هوای جانانیم
بنده را نام خویشتن نبود هر چه ما را لقب دهند آنیم
گر برانند و گر ببخشایند ره به جای دگر نمی‌دانیم
چون دلارام می‌زند شمشیر سر ببازیم و رخ نگردانیم
دیگران در هوای صحبت یار زر فشانند و ما سر افشانیم
مر خداوند عقل و دانش را عیب ما گو مکن که نادانیم
هر گلی نو که در جهان آید ما به عشقش هزاردستانیم
تنگ چشمان نظر به میوه کنند ما تماشاکنان بستانیم
تو به سیمای شخص می‌نگری ما در آثار صنع حیرانیم
هر چه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمانیم
سعدیا بی وجود صحبت یار همه عالم به هیچ نستانیم
تر ک جان عزیز بتوان گفت ترک یار عزیز نتوانیم

**پیام عرض تبریکت به عالم**

28 اسفند 93 داراب

تبریک، تکریم، تعظیم به همه دوستانم به خصوص دوستان خوبم در Linkedin و دوستان قدیمم در Facebook که من آنجا را ترک کردم، بخندید و درهای لبخندتان نبندید، دوستدارتان فتاح.

کــــنار شـــعر فتاح خــــانـه داری

عجب الفت به این ویـــرانه داری

نکن پـروا تو از جانبازی عـــشق

اگـــــر بر تن ســــر پـــروانه داری

تو جان شعر خود دادی به مردم

که جان را در کــــف جانانه داری

کشیده صف به صـف آلاله ات را

تــو در باغ مــــحبت لانـــــه داری

بـــهــاری آفــــریدی با ســــرودت

بهاری ســرخوش از دردانه داری

فراوان پر شد از گل های شعرت

به گیســـوی زمانه شـانه داری

پیـــام عرض تبریکـــــت به عـالم

رســــید و بر هــمه عیدانه داری

از فتاح بحرانی

[ لينک ]
3/22/15
See more

see more

Reply

Share ›

Avatar
parkzark • 3 years ago

It just wants pizza all the time (

1

Reply

Share ›

Avatar
Emma McLaughlin • 3 years ago

Goodbye to my all kebab diet.

1