یافتن پست: #جانا

جایزه‌ی اسکار بهترین تعریف از غربت میرسه به مولانا که میگه :
"غربت " آن است که با جمعی و جانانت نیست ...

هیچ یادم میکنی ارام جان خسته ام؟؟
هیچ یادم میکنی معشوقه ی ممنوعه ام؟؟
هیچ یادم میکنی شبها که من سرگشته ام؟؟
در قرار عاشقی چون موجها گم گشته ام؟؟؟
هیچ یادم میکنی آن سان که من یاد توام؟؟
از فراق عشق تو چون لاله ای پژمرده ام؟؟
هیچ یادم میکنی شیرین ترین شهدانه ام؟؟
ای که شیرینی لبت شیرین ترین ترانه ام
هیچ یادم میکنی ای باده ی جانانه ام ؟؟
ای که عشق تو زده اتش بر این غمخانه ام
هیچ یادم میکنی در هجر تو جان داده ام؟؟
از غم نادیدنت چون مرده جانان مرده ام

ای جان به چه زنده ای که جانانت نیست....شادی روح پدرم صلوات

یباریم یکی اومد گف تو ک خودت عه همه له تری!!چطوری به بقیه امید میدی!!تو که میدونی نمیشه..
بش گفدم من اگ اینقد لهم واس خاطر اینه که میدونم دیگه هیچ امیدی نیس!!
امید میدم واس خاطر اینکه شاید اونی که جلوم نشسته داره بام حرف میزنه راهی برای خوب بودن داشته باشه!!راهی برای برگشت داشته باش!!!
شاید تنها چیزی که کم داره یه هل جانانه باشه..نمیدونم عه اینایی ک یهو عه این رو به اون رو میکنتت!!!
شاید اون یارو امید کوچیکی ته دلش باشه که بتونه تقویتش کنه....شاید عه وجود اون امیده خبرنداشته باشه...ولی منی ک بدتر از اونم میتونم کمکش کنم...اون امیدو براش پررنگ کنم...
و خیلی شاید های دیگه در مورد اون فرد..
من اگ امید میدم..میدونم کسی که روبرومه عه من بهتره
خلاصه..بیاید
شاید همین دور و اطراف کسی باشه ک به کمک تو نیاز داشته باشه
_دریغ نکن!!!!
نمیگم چشم همه به توعه ک بتونی به اون طرف کمک کنی...ولی این نوع همجنس گراییه..


|زعرا نویس|

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت
جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع
دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت

آشنایی نه غریب است که دلسوز من است
چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت

خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد
خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت

چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست
همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت

ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم
خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت

ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی
که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت

به پايت سر نهادم تا سر و سامان من باشی!
براهت جان فدا کردم مگر جانان من باشی!
بسوز من نمی سازی که با من همنوا گردی!
ز دردم نيستی آگاه تا درمان من باشی!
بدريای محبت پا نهادم بر سر هستی!
بدين سودا که دريای من و طوفان من باشی!
مرا شد طاق ابروی تو محراب دعا٬ز آن رو!
که همچون اشک٬بالای صف مژگان من باشی!
ترا آلوده دامن ديگران خواهند و من خواهم!
چو شبنم پاک و چون گل تازه در دامان من باشی!
شد از شيرين و تلخ زندگی عشقت مرا حاصل!
نشد از شور بختی گوهر غلطان من باشی!
در اين وادی که با من سايه ی من سر٬گران دارد!
چه سازم تا دليل روح سرگردان من باشی؟
برويت چهره ی جان بيند از روشن دلی((مشفق))!
گر ای خورشيد وش آئينه ی تابان من باشی!

((مشفق کاشانی))

عاشق نشدی زاهد،
دیوانه چه میدانی؟
در شعله نرقصیدی، پروانه چه میدانی؟
لبریز می غمها،
شد ساغر جان من
خندیدی و بگذشتی، پیمانه چه میدانی؟
یک سلسله دیوانه،
افسون نگاه او
ای غافل از آن جادو، افسانه چه میدانی؟
من مست می عشقم،
بس توبه که بشکستم
راهم مزن ای عابد، میخانه چه میدانی؟
عاشق شو و مستی کن، ترک همه هستی کن
ای بت نپرستیده،
بتخانه چه میدانی؟
تو سنگ سیه بوسی، من چشم سیاهی را
مقصود یکی باشد،
بیگانه چه میدانی؟
دستار گروگان ده،
در پای بتی جان ده
اما تو ز جان غافل، جانانه چه میدانی؟
ضایع چه کنی شب را،
لب ذاکر و دل غافل
تو ره به خدا بردن، مستانه چه میدانی؟
هما میرافشار

من " ارگ بمم" خشت به خشتم متلاشى !


تو "نقش جهان" هر وجبت ترمه و کاشى!


درهرنفس اینست دعایم همه جانا :


" در زیر و بم زندگى آزرده نباشی "

در دل و جان خانه کردی عاقبت
هر دو را دیوانه کردی عاقبت
آمدی کاتش در این عالم زنی
وانگشتی تا نکردی عاقبت
ای ز عشقت عالمی ویران شده
قصد این ویرانه کردی عاقبت
من تو را مشغول می‌کردم دلا
یاد آن افسانه کردی عاقبت
عشق را بی‌خویش بردی در حرم
عقل را بیگانه کردی عاقبت
یا رسول الله ستون صبر را
استن حنانه کردی عاقبت
شمع عالم بود لطف چاره گر
شمع را پروانه کردی عاقبت
یک سرم این سوست یک سر سوی تو
دوسرم چون شانه کردی عاقبت
دانه‌ای بیچاره بودم زیر خاک
دانه را دردانه کردی عاقبت
دانه‌ای را باغ و بستان ساختی
خاک را کاشانه کردی عاقبت
ای دل مجنون و از مجنون بتر
مردی و مردانه کردی عاقبت
کاسه سر از تو پر از تو تهی
کاسه را پیمانه کردی عاقبت
جان جانداران سرکش را به علم
عاشق جانانه کردی عاقبت
شمس تبریزی که مر هر ذره را
روشن و فرزانه کردی عاقبت...

.