یافتن پست: #جانا

یا دلبری یا جان
جانان نمی دانم
هستی توئی
‌الجمله این و آن نمی‌دانم
‌یابم ترا در دل
در عالم ، نه در گیتی
جویم ترا آخر
حیران نمی دانم

دُرد درد دل بود ما
خوش بود دردی چنین با

عشق او ما غرقه در او
گو درآ در بحر ما

ای که گوئی جان به می دهم
جان چه باشد پیش آن ما

مجلس و ما مست و خراب
سر خوشند از ذوق ما

عشق او گنجی و ویرانه ای
گنج او جو در دل ما

ببر از جان شیرین می برد
صد هزاران بر جان ما

سر جانان ندارد هر که او را خوف جان باشد
به جان گر صحبت جانان برآید رایگان باشد

مغیلان چیست تا حاجی عنان از کعبه برپیچد
خسک در راه مشتاقان بساط پرنیان باشد

ندارد با تو بازاری مگر شوریده اسراری
که مهرش در میان جان و مهرش بر دهان باشد

پری رویا چرا پنهان شوی از مردم چشمم
پری را خاصیت آنست کز مردم نهان باشد

نخواهم رفتن از دنیا مگر در پای دیوارت
که تا در وقت جان دادن سرم بر آستان باشد

گر از رای تو برگردم بخیل و ناجوانمردم
روان از من تمنا کن که فرمانت روان باشد

به دریای غمت غرقم گریزان از همه خلقم
گریزد دشمن از دشمن که تیرش در کمان باشد

خلایق در تو حیرانند و جای حیرتست الحق
که مه را بر زمین بینند و مه بر آسمان باشد

میانت را و مویت را اگر صد ره بپیمایی
میانت کمتر از مویی و مویت تا میان باشد

به شمشیر از تو نتوانم که روی دل بگردانم
و گر میلم کشی در چشم میلم همچنان باشد

چو فرهاد از جهان بیرون به تلخی می‌رود سعدی
ولیکن شور شیرینش بماند تا جهان باشد

ما گدایان خیل سلطانیم شهربند هوای جانانیم
بنده را نام خویشتن نبود هر چه ما را لقب دهند آنیم
گر برانند و گر ببخشایند ره به جای دگر نمی‌دانیم
چون دلارام می‌زند شمشیر سر ببازیم و رخ نگردانیم
دیگران در هوای صحبت یار زر فشانند و ما سر افشانیم
مر خداوند عقل و دانش را عیب ما گو مکن که نادانیم
هر گلی نو که در جهان آید ما به عشقش هزاردستانیم
تنگ چشمان نظر به میوه کنند ما تماشاکنان بستانیم
تو به سیمای شخص می‌نگری ما در آثار صنع حیرانیم
هر چه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمانیم
سعدیا بی وجود صحبت یار همه عالم به هیچ نستانیم
تر ک جان عزیز بتوان گفت ترک یار عزیز نتوانیم

**پیام عرض تبریکت به عالم**

28 اسفند 93 داراب

تبریک، تکریم، تعظیم به همه دوستانم به خصوص دوستان خوبم در Linkedin و دوستان قدیمم در Facebook که من آنجا را ترک کردم، بخندید و درهای لبخندتان نبندید، دوستدارتان فتاح.

کــــنار شـــعر فتاح خــــانـه داری

عجب الفت به این ویـــرانه داری

نکن پـروا تو از جانبازی عـــشق

اگـــــر بر تن ســــر پـــروانه داری

تو جان شعر خود دادی به مردم

که جان را در کــــف جانانه داری

کشیده صف به صـف آلاله ات را

تــو در باغ مــــحبت لانـــــه داری

بـــهــاری آفــــریدی با ســــرودت

بهاری ســرخوش از دردانه داری

فراوان پر شد از گل های شعرت

به گیســـوی زمانه شـانه داری

پیـــام عرض تبریکـــــت به عـالم

رســــید و بر هــمه عیدانه داری

از فتاح بحرانی

[ لينک ]
3/22/15
See more

see more

Reply

Share ›

Avatar
parkzark • 3 years ago

It just wants pizza all the time (

1

Reply

Share ›

Avatar
Emma McLaughlin • 3 years ago

Goodbye to my all kebab diet.

1

**پیام عرض تبریکت به عالم**

28 اسفند 93 داراب

تبریک، تکریم، تعظیم به همه دوستانم به خصوص دوستان خوبم در Linkedin و دوستان قدیمم در Facebook که من آنجا را ترک کردم، بخندید و درهای لبخندتان نبندید، دوستدارتان فتاح.

کــــنار شـــعر فتاح خــــانـه داری

عجب الفت به این ویـــرانه داری

نکن پـروا تو از جانبازی عـــشق

اگـــــر بر تن ســــر پـــروانه داری

تو جان شعر خود دادی به مردم

که جان را در کــــف جانانه داری

کشیده صف به صـف آلاله ات را

تــو در باغ مــــحبت لانـــــه داری

بـــهــاری آفــــریدی با ســــرودت

بهاری ســرخوش از دردانه داری

فراوان پر شد از گل های شعرت

به گیســـوی زمانه شـانه داری

پیـــام عرض تبریکـــــت به عـالم

رســــید و بر هــمه عیدانه داری

از فتاح بحرانی

[ لينک ]
3/22/15
See more

see more

Reply

Share ›

Avatar
parkzark • 3 years ago

It just wants pizza all the time (

1

Reply

Share ›

Avatar
Emma McLaughlin • 3 years ago

Goodbye to my all kebab diet.

1

**پیام عرض تبریکت به عالم**

28 اسفند 93 داراب

تبریک، تکریم، تعظیم به همه دوستانم به خصوص دوستان خوبم در Linkedin و دوستان قدیمم در Facebook که من آنجا را ترک کردم، بخندید و درهای لبخندتان نبندید، دوستدارتان فتاح.

کــــنار شـــعر فتاح خــــانـه داری

عجب الفت به این ویـــرانه داری

نکن پـروا تو از جانبازی عـــشق

اگـــــر بر تن ســــر پـــروانه داری

تو جان شعر خود دادی به مردم

که جان را در کــــف جانانه داری

کشیده صف به صـف آلاله ات را

تــو در باغ مــــحبت لانـــــه داری

بـــهــاری آفــــریدی با ســــرودت

بهاری ســرخوش از دردانه داری

فراوان پر شد از گل های شعرت

به گیســـوی زمانه شـانه داری

پیـــام عرض تبریکـــــت به عـالم

رســــید و بر هــمه عیدانه داری

از فتاح بحرانی

[ لينک ]
3/22/15
See more

see more

Reply

Share ›

Avatar
parkzark • 3 years ago

It just wants pizza all the time (

1

Reply

Share ›

Avatar
Emma McLaughlin • 3 years ago

Goodbye to my all kebab diet.

1

@arefedelgir
سلام دوست خوبم fattah ، به جمع ما خوش آمدی
سوالی داشتی از من یا سایر کاربران آنلاین بپرس

بہ چہ تشبیہ ڪنم
قامتِ زیباےِ تورا

چہ نهم نام
تو و چشمِ فریباےِ تورا

چہ بگویم زِ دو ابروےِ تو
اے دلبرڪم

بہ چہ تفسیر ڪنم
سیرت و سیماےِ تورا

شوریده ی آزرده دل ِ بی سر و پا من

در شهر شما عاشق انگشت نما من

دیوانه تر از مردم دیوانه اگر هست

جانا، به خدا من... به خدا من... به خدا من

شاه ِ‌همه خوبان سخنگوی غزل ساز

اما به در خانه ی عشق تو گدا من

یک دم، نه به یاد من و رنجوری ی ِ من تو

یک عمر، گرفتار به زنجیر وفا من

ای شیر شکاران سیه موی سیه چشم!

آهوی گرفتار به زندان شما من

آن روح پریشان سفرجوی جهانگرد

همراه به هر قافله چون بانگ درا، من

تا بیشتر از غم، دل دیوانه بسوزد

برداشته شب تا به سحر دست دعا من

سیمین! طلب یاریم از دوست خطا بود:

ای بی دل آشفته! کجا دوست؟ کجا من؟