یافتن پست: #جاناکجاست اهل تا کند خیر
که ما نبردیم ره به .طریق
[ لينک ]دل شد از دست مدی .....
به سر اریم و بکنیم

دامن مکش به ناز که هجران کشیده ام
نازم بکش که ناز رقیبان کشیده ام

شاید چو یوسفم بنوازد عزیز مصر
پاداش ذلتی که به زندان کشیده ام

از سیل اشکِ شوق دو چشمم معاف دار
کز این دو چشمه آب فراوان کشیده ام

جانا سری به دوشم و دستی به دل گذار
آخر غمت به دوش دل و جان کشیده ام

دیگر گذشته از سر و سامان من مپرس
من بی تو دست از این سرو سامان کشیده ام

تنها نه حسرتم غم هجران یار بود
از روزگار سفله دو چندان کشیده ام

بس در خیال، هدیه فرستاده ام به تو
بی خوان و خانه حسرت مهمان کشیده ام

دور از تو ماه من همه غم ها به یکطرف
وین یکطرف که منت دونان کشیده ام

ای تا سحر به علت دندان نخفته شب
با من بگوی قصه که دندان کشیده ام

جز صورت تو نیست بر ایوان منظرم
افسوس نقش صورت ایوان کشیده ام

از سرکشی طبع بلند است شهریار
پای قناعتی که به دامان کشیده ام

@hamidreza
جهید ساکتی یه صدایی ی ندایی
خوبی؟
خوشی؟

•°~°•خوشا به حال گندم . . وقتی دلتنگ یار است با نگاهی ب او سرخ میشود من چه کنم ک از یار دورم اما دل بی قرار اوست (^_^)•°~°•

الان اینایی که عکس جدید گرفتن میخواستن بزارن و اینستاو تلگرام چی کار کنن خ

ای جان پسرم

جایی که عشق باشد...

ما را به جز خیالت، فکری دگر نباشد ♥

در هیچ سر خیالی، زین خوبتر نباشد♥

کی شبروان کویت آرند ره به سویت♥

عکسی ز شمع رویت، تا راهبر نباشد♥

ما با خیال رویت، منزل در آب و دیده♥

کردیم تا کسی را، بر ما گذر نباشد♥

هرگز بدین طراوت، سرو و چمن نروید♥

هرگز بدین حلاوت، قند و شکر نباشد♥

در کوی عشق جان را باشد خطر اگرچه♥

جایی که عشق باشد آن جا خطر نباشد♥

گر با تو بر سرو زر، دارد کسی نزاعی♥

من ترک سر بگویم، تا دردسر نباشد♥

دانم که آه ما را، باشد بسی اثرها♥

لیکن چه سود وقتی، کز ما اثر نباشد؟♥

در خلوتی که عاشق، بیند جمال جانان♥

باید که در میانه، غیر از نظر نباشد♥

چشمت به غمزه هر دم، خون هزار عاشق♥

ریزد چنانکه قطعاً کس را خبر نباشد♥

از چشم خود ندارد، سلمان طمع که چشمش♥

آبی زند بر آتش، کان بی‌جگر نباشد♥

♥♥♥آقا جانم♥♥♥
کاش خود خدا حفظت کند پسر فاطمه، کاش بیدار شویم
آخر من خیلی میترسم که نکند ماهم اهل کوفه بوده باشیم