یافتن پست: #توشه

من اینجا بس دلم تنگ است
و هر سازی که میبینم بد آهنگ است
بیا ره توشه برداریم
قدم در راه بی برگشت بگذاریم
ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟

مامانم چایی آورده خیلی خوشمزه بود.
بهش میگم :مامان این فقط توش زعفرونه؟
میگه: آره
میگم پس چرا انقد کدره؟
میگه به خاطر پودر زنجبیل و هل و دارچین و نباتشه.البته چایی هم توشه....

چاییO_o
من@_@

اين يكروزه را زندگي كن
نمي توانيم گذشته را تغيير دهيم
تنها بايد خاطرات شيرين را به ياد سپرد
و لغزشهاي گذشته را توشه ره خود سازيم
نمي توانيم آينده را پيش بيني كنيم؛
تنها بايد اميدوار باشيم و خواهان بهترين و هر آنچه نيكوست
و باور كنيم كه چنين خواهد شد
ميتوان روزي را زندگي كرد
دم را غنيمت شمريم
و همواره در جستجو، تا بهتر و نيكوتر باشيم

كارن بري


اين سراي ناشكيب مرا كشت
اينبار كن تا در دوريت روي تازه كنم و اين فصل مرا نكشد و با نرمي به انجامد كه دير زماني است كه ناي ايستادن و كردن سايه در غروب هواي دلم را ندارم
و اين بار اي از رويت به يادگار بر خوام داشت نا هميشه در خاطرش را زنده و تازه نگهدارم
و گاه از آن رايحه خوش بي منتهايت را كنم
و به سرايم را به جاي از
و چه دور مي نمايد هيچ ديده نمي شود فقط ياد وخاطر آن ساحل امن مرا به دل بيكران محبتت روانه ساخته و قطب دلم همواره جهت تو را نشان مي دهد كه چه است
هرگز مرا پيدا نكن تا در همواره وشيدا بمانم و از اين شيدايي هميشه باشم وبا هواي تو به سوي پرواز كنم

چه قدر بده، سر در گم باشي، نفهمي چته، نفهمي چرا اين طوري شدي، هيچي ندوني، هيچ كاري نتوني بكني، مغزت ديگه كار نكنه، هيچ كس نتونه كمكت كنه و تو خودت گم شي!!

هووووف...امروز با پدر جان رفتیم خارج شهر برای رانندگی...کلن ماشینو نابود کردم...حالا خوبه امتحانیه ...ولی یاد گرفتم...آخ جووووون..کلیم تو شهر رانندگی کردم

یعنی نمیخواین پستمو ببینین و نظر بدین ؟ :هـوم

00:00
??You
Never happen

عای انار انار بیا به بالینم
شبنم گـــلنـــار بیا به بالینم