شبکه اجتماعی به کلاب به بالاترین پیشنهاد واگذار میشود : 09355253735 - ارتباط در تلگرام : Hamidreza_Farzi

یافتن پست: #به

سجده به عشقت میزنم منجی جاودانه شو

خانه خراب تو شدم به سوی من روانه شو

آخه مگه فرشته هم.رسم شکستن بلده
آدم می تونه بد باشه.مگه فرشته هم بده

تو اهل آسمونایی.اون آسمونای بلند
فرشته آرزوهام.به گریه های من نخند

به نفس های تو بند است
مرا هر نفسی😘😘😘

❤️ ❤❤

سلام به کلاب داره بسته میشه ؟

دختران خوابگاه میدان ونک شیخ بهایی نیمه شعبان سنی آنلاین اهل سنت جماعت ایستگاه تاکسی سراسری ونک کرایه جوان شیعه کش کشیش مسیحی حضرت تبعیض ایرانی عیسی اسرائیلی

‏عذاب وجدان بعد از دل شکستن به چه ماند ؛ به نوشدارویی که نشد به سهراب برسد !

تلاوت ثواب صلوات رسول قاضی صلواتی حکم اعدام قلب سید بهشتی کاریابی کارمند بانک قوامین داروخانه پزشک داستان دادستان دادگاه بی هویت تابعیت قوم بلوچ سیستان بلوچستان سرباز مرزی

وحشت گوناگون خرافات جوانان اهل سنت ایران سنی جوان وهابی اسداسماعیلی وهابیت ایرانی شهید نیروی انتظامی ستوان یکم اسداسماعیلی جهادگر طلبه حوزه علمیه قم شاگرد استاد طوسی قاری قرآن