کاربرای عزیز ، کلیک روی تبلیغات فراموش نشه - کلیک کنید

یافتن پست: #اندیشه-تلخ‌برد-شیوه-بی‌وفایی.
ها را روی هم میگذارد میشه کوه [لینک]


عیناک کعرافة محترفة
لیس لدی من مفر
اذا أغمض عینی
ستقرأ حروف کلماتی من وجناتی الملتهبة
آه من عینیک
تقتلنی
وهذا الظمأ القاتل یرتفع
حیناً بعد حین


شعری قصیده النثر العربی
حین تغازلنی عیونک
یهب الریح
اضفره یصبح غزلا