یافتن پست: #اندیشه-تلخ


گلزار برايت كلبه اي از ساخته ام كلبه اي كوچك اما از و محبت كلبه اي از سرورتو مهربانانه سرود محبت مي خواندي و اين آيه آيه هاي زندگي بود كه همه از مي تراويددر اين نيمه شب سرد [لینک]


.. من بارانم شايد شود
شايد مرا با خود ببرد و را در يادم زنده و زنده تر كند..

ديگر اعماق را نتوانست و صداي لرزان دلم را از
بوده بوده.#ناکام بودن از انچه که هست

...اشهد ان لا اله... تو با چشمهای سرمه ای...ان لا اله ...مست دل می بری که...حی علی ...های های های هر جا که هست پرتو روی حبيب هست آن شب کبو .. (کبو).. کبوتری از بامتان پريد نم نم نما (نما) نماز تو در بغض من شکست سبحان من يميت و يحيـــــــــــــی و لا اله الا هو الـــــــــــــذی اخذ العهــــد فی الست سبحان رب هر چه دلم را ز من بريد سبحان رب هر چه دلم را ز من گســــست سبحان ربی الــ... من و شقایق.. بحمده سبحان ربی الــ ... من و شقایق دلش شکست زخمم دوباره وا شد و اياک نستعين تا اهدنا الـصـ ... سرای تو راهی نمانده است مغضوب اين جماعت پر های و هو شدم افتادم از بهشــــــــــــت بر اين ارتفاع پست يک پرده باز بين من و او کشيده اند (عطرم گمانم آن طرف پرده مانده است)
‌ی-خوبی‌هاست...!
به اندازه اي که تو را روي نوشته هايم بيابم
و ببينم آنها با حضور در صفحات دفترم


خیلی که واسه کسی ولی اون
..


سوختن-تو نداشته-باشد

چه بود که حسن تو در انداخت
که یک از تو نظر بر ‌توان انداخت


.......
مي کنم به از نوشتن کاغذ مست مي گردد قلم به در مي آيد نمي دانم......
چرا هر مي خواهم چيزي از تو بر روي کاغذ واز تو بنويسم......وجودم،#قلمم،#کاغذم همه و همه به مي آييم.


می گفت که با من نیست
انداخته ام در تو با من نیست
شب آمدم و زدم و دادی
گر زامدنم باد ، با من نیست
می گفت که آشوب و با من هست
گر به دگری و با من نیست
این روز ها دلیل تو بودی..ونگاهم چند دقیقه ای تو ..دردیکه.#هجرانی جز سوختن بی صدا پروانه وار.ناله#خاموش چکیدن.اشک چیزی#حاصل ندارد ..#شقایق-بی-روح