سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

یافتن پست: #اثري

دردسرهاي پلاستيکي
کيسه هاي پلاستيکي زيست تخريب پذير در ساختار خود فلزات سنگين دارد. اين پلاستيک ها در معرض نور خورشيد تجزيه و ترکيبات آنها از هم جدا مي شود، به همين دليل به لحاظ بصري اثري از آنها باقي نمي ماند اما ريزپلاستيک هاي حاصل از تجزيه آن، طبيعت را آلوده مي کند.
سازمان محيط زيست تلاش مي کند استاندارد ملي 14417 را که توسط سازمان ملي استاندارد تدوين شده است اجباري کند تا سازمان ملي استاندارد بتواند بر ميزان فلزات سنگيني که به عنوان افزودني در پلاستيک هاي زيست تخريب پذير استفاده مي شود، نظارت کند. به اين ترتيب تخريب محيط زيست به حداقل خواهد رسيد.تقريبا هيچ کيسه پلاستيکي اي به دليل نبود صرفه اقتصادي در ايران بازيافت نمي شود، استفاده از 50 درصد کيسه هاي پلاستيکي به عنوان کيسه زباله را اقدامي غيراصولي توصيف ،زيرا شيرابه زباله براحتي از اين کيسه ها عبور و شهر را آلوده مي کند. از سوي ديگر کار را براي کارگران شهرداري به هنگام جمع آوري زباله دشوار مي کند.

آشفتگي نهان در دم طاووس
طاووس نر در جريان تكامل چطور صاحب دمي زيبا و البته دست و پاگير شده است؟

ذهن ما انباشته از تصاويري از طبيعت است که تطابقي نظام مند ميان جانداران و محيط زيست آنان را به ذهن متبادر مي کند. اگر مطالب پيشين نگارنده در اين ستون را دنبال کرده باشيد، احتمالاً دريافته ايد انتخاب طبيعي اساساً به منظور تبيين همين تطابق ميان خصوصيات و رفتار موجودات با محيط در ذهن داروين شکل گرفت.
در عمل هم تبيين اين تطابق به دستان توانمند انتخاب طبيعي چندان دشوار نيست: شبيه سازي جمعيت هاي مجازي در قالب کدهاي رايانه اي بسرعت شما را به اين نتيجه مي رساند که در شرايطي آرماني، تثبيت جهش هايي که به تطابق هرچه بيشتر افراد سازنده اين جمعيت با محيط زيست خود طي نسل ها مي انجامد عملاً گريزناپذير است. دم طاووس اما به تطابقي ساده شبيه نيست: دمي وسيع و سنگين که براي طاووس نر دست و پا گير است. در عين حال جنس ماده در اين گونه به مرغ هاي معمولي شبيه است و غل و زنجيري به شکل دمي بزرگ گريبانگيرش نيست. اين نبود تقارن در وجود صفت دم رنگارنگ و بزرگ ميان دو جنس يک گونه، توجيه وجود اين صفت را پيچيده تر مي کند. دمي چنين رنج آور، فرار از دست شکارچياني چون ببر و پلنگ را نيز آسان نمي کند.
داروين در صفحه 89 کتاب «منشا گونه ها» در سال 1238 / 1859 در اين باب فرضيه اي عنوان مي کند: «اگر انسان بتواند در مدتي کوتاه [با انتخاب مصنوعي] به پرندگان قامت و زيبايي مطابق با معيار زيبايي خود ببخشد، دليل خوبي نمي بينم نتوان تصور کرد پرندگان مذکر با انتخاب خوش آهنگ ترين و زيباترين جفت ها طي هزاران نسل اثري قابل ملاحظه بر جاي نگذارند.» داروين مباني چيزي که «انتخاب جنسي» خواند، يعني انتخابي که در رابطه با جفت يابي روي مي دهد را در اين کتاب و اثر ديگرش «پيدايش انسان و انتخاب در رابطه با جنس» در سال 1250/ 1871 توصيف مي کند. اما اين مشکل را به طور کامل حل نمي کند: چرا دم طاووس با وجود هزينه اي که براي نرها دارد چنين بزرگ مي شود؟ چرا انتخاب جفت توسط ماده ظاهراً بر بقاي نر مي چربد؟
آر اِي فيشر سال 1309/ 1930 در «نظريه ژنتيکي انتخاب طبيعي» اين معما را حل مي کند: اگر فرض کنيم ژني در جانور ماده سوگيري او در رابطه با صفتي در جانور نر (مانند دم طاووس) را مشخص کند و ژن ديگري در نر اندازه آن صفت را، ماده ها ذاتاً نرهايي با ص

چطور سوختگي را درمان كنيم

نويسنده: دكتر كاوه سالارمند

با نزديک شدن به پايان سال و برگزاري مراسم چهارشنبه سوري، نگراني خانواده ها در مورد احتمال آسيب ديدگي فرزندان بر اثر سوختگي افزايش مي يابد. به همين دليل آگاهي در مورد سوختگي ها و نحوه مواجهه با آن مي تواند بسيار کمک کننده باشد.
سوختگي ها را به سه دسته درجه يک، دو و سه تقسيم مي کنند. سوختگي درجه يک يا سطحي، خارجي ترين لايه پوست را درگير مي کند. در اين سوختگي تنها لايه بيروني پوست آسيب مي بيند. در اين حالت پوست گرم، قرمز و دردناک مي شود،‎ اما تاول ايجاد نمي شود. اين نوع از سوختگي معمولا پس از يک هفته ترميم مي شود و هيچ اثري از آن باقي نمي ماند. براي بهبود اين نوع سوختگي روي موضع را بين 10 تا 40 دقيقه سرد کنيد تا درد ساکت شود. همچنين مي توانيد روي آن صبرزرد يا کمي مرطوب کننده بماليد.
سوختگي درجه دو از لايه بيروني پوست عبور مي کند، و به لايه داخلي پوست يا دِرم مي رسد. تاول، تورم، ترشح مايع و درد شديد از مشخصات اين سوختگي است. معمولا تاولي که دست نخورده باشد، يک پوشش استريل و ضد آب است. اما زماني که تاول ترکيد، ترشحات خارج مي شود و خطر عفونت بالا مي رود. در اين نوع سوختگي نيز بهتر است لباس و زينت آلات را از محل سوختگي در بياوريد و روي موضع سوختگي را سرد کنيد تا درد ساکت شود. همچنين بهتر است يک پماد آنتي بيوتيک مانند سيلورسولفاديازين روي موضع بماليد و روي آن را با يک پانسمان استريل و غيرچسبنده بپوشانيد.
سوختگي درجه سه، سوختگي شديدي است که تمام لايه هاي پوست را متلاشي مي کند و وارد بافت چربي و عضلات زير آن مي شود. در اين نوع سوختگي مصدوم هيچ دردي احساس نمي کند، زيرا پايانه هاي عصبي آسيب ديده يا از بين رفته اند. اگر هم دردي باشد به علت بافت هاي مجاور است که سوختگي کمتري دارد. آسيب دستگاه تنفس بر اثر استنشاق گرما يا محصولات محترقه؛ بر اثر سوختن ناشي از شعله در يک محوطه بسته يا بر اثر قرارگرفتن در معرض انفجار رخ مي دهد. در اين حالت معمولا در عرض دو تا 24 ساعت التهاب و تورم رخ مي دهد که مي تواند راه هاي هوايي را تنگ کند و گاهي آنها را ببندد که در اين صورت هوا به ريه ها نمي رسد.
تمام آسيب هاي استنشاقي به درمان و مراقبت پزشکي جدي نياز دارد. در سوختگي درجه3 علاوه بر انجام اقداماتي که به آن اشاره شد، بايد اطراف

كوسه ها بيشتر كجاي دريا زندگي مي كنند؟

کوسه ها در بسياري از مناطق آبي جهان زندگي مي کنند. با وجود اين که فقط برخي گونه هاي اين حيوان براي انسان ها خطرساز هستند، هميشه درباره کوسه ها با ترس صحبت مي کنيم و هميشه وحشت عمومي از اين حيوان آبزي در ميان مردم وجود دارد.
تصوير کوسه ها بيشتر کجاي دريا زندگي مي کنند؟
براي اين منظور دانشمندان وارد عمل شده و جامع ترين گزارش جهاني درباره تجمع کوسه ها را تدارک مي بينند. آنها سراغ صد صخره مرجاني يعني محل هاي مطلوب کوسه ها رفته و بيش از پنج هزار ساعت صرف تحقيق درباره تجمعات اين حيوانات انجام داده اند. هدف اصلي دانشمندان در اين پروژه مشخص کردن محل زندگي بيشتر کوسه هاي جهان است. نتايج اين بررسي تا اينجا نشان داده در اکثر بخش هاي اقيانوس هاي سراسر جهان کوسه ها زندگي مي کنند. در عين حال بخش هايي هم وجود دارد که به واسطه انبوه صيدهاي غيرقانوني و فعاليت هاي گسترده شبکه ماهيگيري در آنها، ديگر اثري از کوسه ها ديده نمي شود. اين دستاورد مهم که تحت عنوان Global FinPrint ارائه شده با بهره گيري از امکانات پيشرفته اي نظير تصويربرداري زيرآبي (BRUV) صورت گرفته تا به اين ترتيب تصاوير شفافي از کوسه ها و ساير جانوران زيرآب تهيه و جمع آوري شود. اين پروژه هم اکنون در ميانه راه خود قرار دارد. دانشمندان اميدوارند تا پايان دوره سه ساله آن که از سال گذشته آغاز شده است مجموعه اطلاعات جامعي از کوسه ها و محل زندگي آنها در اطراف 400 صخره مرجاني سراسر جهان گردآوري کنند.تقريبا يک چهارم بيش از 500 گونه کوسه اي که اکنون در سراسر جهان زندگي مي کنند، در معرض خطر انقراض نسل قرار دارند. اين گزارش نگران کننده را موزه ملي تاريخ طبيعي اسميتسونين منتشر کرده است. اکنون اين اميدواري شکل گرفته که از نتايج اين پروژه مهم تحقيقاتي براي اتخاذ استراتژي هاي جديد براي حفاظت از جمعيت کوسه ها استفاده شود. اين پروژه با بهره گيري از امکانات قابل توجه پيش مي رود و در جريان آن دانشمندان از بيش از پنج هزار سيستم تصويربرداري زيرآبي استفاده کرده اند.

منبع:

Live Science

دانشمندان به ساز و كار مغز در پاسخ به اين پرسش پي برده اند: ديشب شام چه خورديم؟!

منبع: neurosciencenews.com

تحقيقاتي که در دانشگاه سن ديگو و آريزونا و لوئيزيانا صورت گرفته نشان مي دهد حافظه رويدادي در هيپوکمپ انسان به وسيله دسته اي از نورون هاي مشخص و مجزا کدگذاري مي شوند.
اما حافظه رويدادي چيست؟ حافظه رويدادي يادآوري مجموعه اي از وقايع گذشته است که در زمان و مکان مشخصي رخ داده اند. براي مثال يک سفر در زمان براي به خاطر آوردن جشن تولد يا گفت و گو با يک دوست است. دانشمندان معتقدند کدگذاري اين نوع حافظه در هيپوکمپ يک جفت ناحيه کوچک به شکل اسب آبي که در عمق قسمت مرکزي مغز قرار دارد انجام مي شود، اما مراحل انجام اين فرآيند تاکنون نامشخص بوده است.
پروفسور ويکستد، استاد دپارتمان روان شناسي دانشگاه در اين رابطه مي گويد: دانشمندان در اين مورد علاقه مندند، نه فقط به خاطر نقش آنها در دستيابي به مدل هاي حافظه، بلکه به دليل اثري که آنها بر سلامت مي گذارند.
ويکستد همراه لري اسکواير و ديگر همکارانش، عملکرد مغزي 20 بيمار صرعي را که تحت مانيتورينگ داخل جمجمه اي قرار گرفتند، بررسي کردند. آنها عملکرد يک نورون منفرد را در حالي که افراد مورد تحقيق، رشته اي از کلمات را که تعدادي از آنها تکرار مي شدند، به صورت پيوسته مي خواندند ثبت کردند. از آنها خواسته شد بيان کنند آيا واژه موردنظر جديد است يا قديمي. عملکرد عصبي قوي در مورد واژه هايي که تکرار مي شدند در هيپوکمپ به چشم مي خورد، که مشابه آن در مورد واژه هاي جديد ديده نمي شد. اين شواهدي از فعاليت مرتبط با حافظه رويدادي را نشان مي داد.
دانشمندان دريافتند حافظه هاي رويدادي افراد به وسيله فعاليت قوي قسمت کوچکي از (کمتر از 5/2 درصد) نورون هاي هيپوکمپ که معمولا با قسمت هاي ديگر اشتراکي ندارند، کدگذاري و بيان مي شوند. مغز با استفاده از اين قسمت است که مي تواند به خاطر بياورد شما ديشب شام چه خورده ايد.
به صورت همزمان، عملکرد ديگر قسمت هاي هيپوکمپ (حدود 5/97 درصد باقيمانده) سرکوب شد، پديده اي که تيزشدن عصبي (مهار قسمت هاي جانبي يک مجموعه عصبي براي افزايش تمرکز روي فعاليت نورون هاي اصلي) ناميده مي شود.
محققان همچنين به دنبال فعاليت هاي مرتبط با اين فرآيند در آميگدال بودند؛ قسمتي در مغز که با احساسات و حافظه احساسي مرتبط اس

برچسب زيست محيطي، يك گام به سوي نجات زمين

همه روزه از رسانه هاي جمعي خبرهاي نگران کننده اي را درباره محيط زيست مي شنويم؛ درباره گازهاي گلخانه اي و آلودگي هاي هواي ناشي از سوخت خودروها، حجم زباله هاي توليد شده، مشکلات بازيافت زباله ها، آلودگي هاي ناشي از عملکرد کارخانه هاي توليدي و مشابه آن. سوال اينجاست که من و شما به عنوان يک مصرف کننده کالاو خدمات چه نقشي را مي توانيم بر عهده بگيريم؟ آيا جدا کردن زباله هاي خشک و تر، خاموش کردن لامپ اضافي، نريختن زباله در گردشگاه ها، استفاده از خودروي عمومي و موارد مشابه آن کافي است؟ يا نقش هاي ديگري هم بر مصرف کنندگان قابل تصور است؟ چه بايد کرد تا نقش مصرف کننده کالاو خدمات در حمايت از محيط زيست موثرتر شود؟

مصرف کالاو خدمات سازگار با محيط زيست مفهومي است که امروزه در ادامه توجه به مفهوم توسعه پايدار تحت عنوان مصرف پايدار نيز از آن ياد مي شود. مصرف پايدار که در ادامه مفهوم توسعه پايدار مطرح شده، به معناي مصرف و بهره گيري از منابع موجود است بدون آن که اثري منفي بر توانايي نسل هاي بعد در برآوردن نيازهاي شان داشته باشد. براي مثال استفاده از ليوان ها و ظروف پلاستيکي يک بار مصرف که در بيشتر موارد قابل بازيافت هم نيستند آيا مصرف پايدار محسوب مي شود؟ براي توليد اين کالاها فرايندهاي متعدد پتروشيمي که هرکدام به سهم خود محيط را آلوده مي کنند طي شده است. اين کالاها عمر بسيار کمي دارند و به محض مصرف دور ريخته مي شوند. اين مواد پس از دفع، چند دهه در محيط باقي مي مانند. بنابراين مصرف اين کالاها هم روي کاهش منابع با ارزش نفتي و هم روي آلودگي آب، خاک و هوا در آينده اثر منفي مي گذارد و در عمل به زيان ما و به ويژه فرزندان ما خواهد بود. از اين رو مصرف اين نوع کالاها به هيچ وجه در جهت توسعه پايدار نبوده و مصرف پايدار محسوب نمي شود.مصرف پايدار با مصرف کالاو خدمات سازگار با محيط زيست امکان پذير مي شود، کالاو خدماتي که در تمام مراحل چرخه عمر اثر منفي چنداني بر محيط زيست نداشته باشند. اما چرا چرخه عمر؟ توليد و عرضه هر محصولي مراحل تهيه يا استخراج مواد اوليه، توليد، توزيع و عرضه به مشتري نهايي را در برمي گيرد و البته پس از مصرف نيز ممکن است، بازيافت يا دفع آن به صورت زباله تبعاتي را براي محيط زيست همراه داشته باشد. يک کيف مدرسه را در نظر بگيريد. مواد زيا


اين سراي ناشكيب مرا كشت
اينبار كن تا در دوريت روي تازه كنم و اين فصل مرا نكشد و با نرمي به انجامد كه دير زماني است كه ناي ايستادن و كردن سايه در غروب هواي دلم را ندارم
و اين بار اي از رويت به يادگار بر خوام داشت نا هميشه در خاطرش را زنده و تازه نگهدارم
و گاه از آن رايحه خوش بي منتهايت را كنم
و به سرايم را به جاي از
و چه دور مي نمايد هيچ ديده نمي شود فقط ياد وخاطر آن ساحل امن مرا به دل بيكران محبتت روانه ساخته و قطب دلم همواره جهت تو را نشان مي دهد كه چه است
هرگز مرا پيدا نكن تا در همواره وشيدا بمانم و از اين شيدايي هميشه باشم وبا هواي تو به سوي پرواز كنم

میروم گوشِه‌ي تنهایي خود غرق شوم ،
آن‌چناني ك نباشد اثري عَز خبَرم..

يکي از فناوري هايي که در خودروهاي داراي گيربکس اتوماتيک، باعث مصرف بهينه تر سوخت مي شود، بهره گيري از سيستم انتقال قدرت متغير يا سي وي تي (CVT) است که به آن، سيستم انتقال قدرت پيوسته گفته مي شود. سازوکار گيربکس سي وي تي با گيربکس اتوماتيک متفاوت است، اما اين تفاوت اثري روي طرز استفاده راننده از دنده ندارد؛ به اين معني که راننده در هردو صورت براي شروع حرکت کافي است، دنده را روي وضعيت حرکت بگذارد. گيربکس هاي دستي و اتوماتيک داراي مجموعه اي از چند دنده ثابت هستند، درحالي که نسبت دنده گيربکس هاي سي وي تي به طور پيوسته تغيير مي کند و از اين رو، ميزان مصرف سوخت اين سيستم درمقايسه با گيربکس هاي دستي پايين تر است. حتي گاهي گيربکس هاي اتوماتيک معمولي به لحاظ ميزان مصرف سوخت بر گيربکس هاي دستي برتري دارند. امروزه بسياري از گيربکس هاي اتوماتيک در مقايسه با گيربکس هاي دستي به تعداد بيشتري دنده جلورونده مجهزند و همين تعداد اضافه تر دنده به مصرف بهينه تر سوخت کمک مي کند.
چنانچه توليدکنندگان خودرو، امکان گيربکس سي وي تي را به خودروهاي داراي گيربکس اتوماتيک اضافه کنند، شکي نيست که با استقبال خريداران بيشتري مواجه خواهند شد. بسياري از خريداران خودرو حاضرند، مبلغ بالاتري براي دريافت اين قابليت بپردازند و درعوض، خودرويي بخرند که مصرف سوخت بهينه تري داشته باشد و خرج کمتري روي دستشان بگذارد، اما چنانچه از مصرف بهينه سوخت خودروهاي داراي گيربکس اتوماتيک مطمئن نيستيد، شايد بهتر باشد، انتخابتان را به همان خودروهاي دنده اي محدود کنيد. با گيربکس هاي دنده اي روي دور موتور و قدرت وارده بر چرخ ها اندکي کنترل بيشتر خواهيد داشت، اما يادتان باشد، خودروهاي دنده اي لزوما مصرف سوخت بهينه تري ندارند و همان طور که گفته شد، برخي خودروهاي دنده اتوماتيک مي توانند از اين لحاظ انتخاب بصرفه تري باشند

‏قديما ك نام خونوادگي نبوده چجوري خودشونو معرفي ميكردن؟
محمد كاري از عبدالرحمن
سارا اثري جاودانه از داوود
رضا يهويي از وحيد
اصغر404 نات فوند
خخخ