یافتن پست: #آدم

...

‏آدمه دیگه.. یه وقتایی چنان از همه چی خسته میشه که دلش میخواد از هر چی که هست بکنه و بره..
بره و هیچ وقت برنگرده...

گاهی وقتا همون آدمی که هیچکس فکرشو نمیکنه،

کاری میکنه که هیچکس فکرشو نمیکنه ...!

This world is full of bad people with good masks, So I prefer a bad person with a bad mask..
این جهان پر از افراد بد با ماسک های خوبِ؛ پس ترجیح میدم یه آدم بد با ماسک بد باشم..

اونجا که میگه قاصدک ، ابرهای همه عالم شب و روز در دلم میگرید ، آدم دلش میخواد برا دل اخوان بمیره -_-

این حلمایی کجاست ؟

دلمون تنگ میشه ولی به روی هم نمیاریم
اینم وضعیت ما آدمهای تاریخ‌ گذشته‌ هست

زیاد خوب نباش..داستان میشه

حال دریا را کویری تشنه می بینم
یا که ساحل را لبی تفتیده می بینم

مادر عشق بمیرد که زمینگیرم کرد
هول آدم را شبی ترسیده می بینم

چنان زندانیم در کنج دنیای قفس مانند
آسمان رابر زمین ، نقطه ای چسبیده می بینم

ز بس رنج و محنت شد نصیبم در وفاداری
دیگر این دل را خانه ای لرزیده می بینم

بسا جفاها دیدم از عمر،تا از نیمه گذشت
فال قهوه ام رابه تقویمیم رنجیده می بینم

در این صحرای سوزان،حال برکه ای غمگینم
دنیای بیمارم را کنون بی خنده می بینم

من معجزه را ...

فردی مینامم که می‌شود ؛
در آغوشش عالم و آدم را از یاد برد !