فانوس عشق

گرفتگی صدا با انجیر...

فدای رهبرم...

درمانی...

بیماری های چشم...

حاج غلامرضا عینی فرد(زنجانی)

می مانم...

چاق شدن صورت...

بیات...

شهید ای بدلم سبزترین...

اعظم زنجان(سال۹۶)...