سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

wolf

فریاد : #می بوسیمت سه تایی من و غم و تنهایی / امان از این جدایی دلتنگتم خدایی

چه مرده اس اینجا

◈مـــــڹ غــــــم بــراے خـــوردن بسیــار دارم


◈تـــــــو دیگـــــر برایـــــم لقمــه نگیــر

@elham70

تولدت مبارک الهام جون
برات بهترینا رو آرزو دارم

مرﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻥ ﺩﺍﺭﺩ !
ﺍﻟﮑﮯ ﻧﯿﺴﺘـ !
ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺤﮑﻤـ ﺑﺎﺷﮯ ،
ﻣﺘﯿـﻦ ﺑﺎﺷﮯ ،
ﯾﮑـ ﺩﻝ ﺑﺎﺷﮯ ﻭ ﯾﮑـ ﺭﻧﮕـ !
ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣـ ﺗﻮﺍﻧﺘـ ﺗﮑﯿـﮧ ﮔﺎﻫـ ﺷﻮﮮ !
ﺑﺎﯾـﺪ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﺑﺸﻨﻮﮮ !
ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺒﺨﺸﮯ !
ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻐـﺾ ﻫﺎﯾﺘـ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭﮮ ...
ﺑﺎﯾـﺪ ﺳﻨﮕﯿـﻦ ﺑﺎﺷﮯ !
ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﮮ ﭘـﺪﺭﮮ ﮐﻨﮯ !
ﺯﻣﯿـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﻟﺬﺗـ ﺑﺒﺮﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑـﮧ ﮔﺎﻣﻬﺎﮮ ﺗــﻮ ﺭﺍ ﻣﮯ ﭘﺬﯾﺮﺩ !
ﻣــﺮﺩ ﺑــﺎﯾـﺪ
ﺣــﺮﻓـﺶ...
ﻗــﻮﻟــﺶ...
ﻓــﮑــﺮﺵ ...
ﻧـﮕـﺎﻫـﺶ...
... ﻗـﻠـﺒـﺶ...
ﺁﻧــﻘــﺪﺭ ﻣــﺮﺩﺍﻧــﻪ ﺑﺎﺷﺪ...
ﮐـﻪ ﺑـﺘـﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺑـﯿـﻨﻬـﺎﯾــﺖ ﺩﻧـﯿــﺎ...
ﺑـﻪ ﺍﻭ ﺍﻋـﺘــﻤــﺎﺩ ﮐــﺮﺩ ...

هرروز زنی در من از خواب بیدار می‌شود
دلتنگی دم می‌کند
و در فنجانِ حسرت ‌می‌نوشد
برای ناهار، بغض و ناله بار می‌گذارد
با خاطرات خود، در بشقاب می‌ریزد
و برای “وقت شام” اشک !

کم کم یاد گرفتم با آدمها همانگونه باشم، که هستند …

همانقدر

خـــوب

گـــــــرم

مهـــــربان

و گاهی همانقدر …

بـــد

ســــرد

تلـــــــــخ

ﺗـــﻮ
ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ..
ﭼﺮﺍ نمی آیی ﻣﺮﺍ ﺑﺒﯿﻨﯽ
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ
ﻧﮕﺎﻩ،
ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ..!

اینکه رفیق واقعی داشته باشی خیلی خوبع
ولی وقتی رفیقِ مجازیت حواسش به حال و روزت باشع
شیش هیچ از باقی جلوتری(:

ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭﻟﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ
ﭘﺲ ﺯﮐﺎﺕ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﭼﻪ ﺍﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟

ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﺭﺣﺴﺮﺕ ﻟﺐ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺑﺮﻟﺐ ﺭﺳﯿﺪ
ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﭘﺎ ﻭﺁﻥ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟

مطلبا بزور لایک میخورن

8 ماه و 8 ساعت و 37 دقيقه قبل
سن به کلابی
دیپلم
تحصیلات - رشته
2657
تعداد پست
54
تعداد دوست
©  کلیه حقوق برای شبکه اجتماعی به کلاب محفوظ است
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و به کلاب هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد.