سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

hhh

@mig_mig عضو رسانه شد. 6 ماه و 10 روز و 6 ساعت و 31 دقيقه قبل
@Zhraam عضو رسانه شد. 6 ماه و 12 روز و 7 ساعت و 18 دقيقه قبل
برای پیوستن به رسانه ، باید عضو شوید
مشخصات رسانه
hhh