سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

برنامه نویسی سی شارپ و کامپیوت

برای پیوستن به رسانه ، باید عضو شوید
مشخصات رسانه
آموزش کامپیوتر